Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще открие в Бургас бизнес и инвестиционен форум за българо-турските икономически отношения, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на иновациите и растежа.

Събитието ще се проведе на 23 март (четвъртък) в зала „Черноморие“ в Международния конгресен център в Бургас от 11.00 часа.

Форумът е продължение на визитата на тримата министри – на иновациите, здравеопазването и туризма – в Истанбул в края на януари 2023 г., където министър Пулев откри бизнес форум, организиран от Българската агенция за инвестиции към МИР. В него взеха участие над 200 представители на бизнеса от България и Турция от секторите автомобилостроене, машиностроене, здравеопазване и туризъм. По време на форума министър Пулев покани турските предприемачи на аналогично събитие в Бургас.

В четвъртък в събитието в Конгресния център в Бургас ще участват български и турски фирми от секторите ИКТ, дигитално здравеопазване и технологии, възобновяеми енергийни източници, рисков капитал, резервни части за автомобили, строителни материали и строително-технически консултации, както и иновативни и стартиращи компании от всички сфери на икономиката, които ще се запознаят с нови потенциални партньори, както и ще осъществят преки контакти.

Ще присъстват и Н. Пр. г-жа Айлин Секизкьок, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в Република България, г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас, проф. д.н. Мария Нейкова, областен управител на Бургас, г-н Бурхан Немутлу, председател на УС на Българо-турската търговско-промишлена камара (BULTİŞAD) и г-н Зеки Саръбекир, председател на Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEIK). Поканени са и министрите на здравеопазването и туризма.