В понеделник, 29 януари 2024 г., от 9:00 до 17:00 ч., в хотел Hyatt Regency в София Европейският съвет по иновации (ЕСИ) организира информационен ден за финансиране на високотехнологични научни изследвания и иновации.

В събитието по инициатива на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева ще участват европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Илиана Иванова и заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова.

Ще бъдат представени различните направления на програма „Хоризонт Европа“ и възможностите за подкрепа на иноваторите и изследователите в дълбоките технологии.

Европейският съвет по иновации е най-голямата инициатива на Европейската комисия  за подкрепа на иновации през целия жизнен цикъл от научни изследвания в ранен етап до доказване на концепция, трансфер на технологии, финансиране и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Чрез своите три инструмента – Pathfinder, Transition и Accelerator, Съветът предоставя финансиране на научни организации, стартъпи и МСП под формата на грантове и дялово участие/инвестиции, достигащи до 17,5 милиона евро за стартъп бенефициент. Организацията разполага с бюджет от 10,1 млрд. евро за периода 2021-2027 г.

Уважаеми представители на медиите, заповядайте на 29 януари 2024 г., от 9:00 ч. в хотел Hyatt Regency в София.