Европейската комисия (EK) публикува условия за участие в предстоящия пилотен търг на европейската водородна банка, посветен на производството на възобновяем водород в рамките на Европейския съюз (ЕС).

Търгът, финансиран от Иновационния фонд под ръководството на Европейската банка за водород, е планиран да бъде открит на 23 ноември 2023 г. След приключване на консултациите със заинтересованите страни, които се провеждат от март 2023 г., публикуването на условията за участие дава необходимата информация на потенциалните кандидати за окончателния икономически план на търга и им помага да започнат да подготвят своите оферти.

В рамките на търга ще бъдат отпуснати до 800 млн. евро на производителите на възобновяем водород в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Подкрепата ще бъде под формата на фиксирана премия в евро за килограм възобновяем водород, произведен за десет години експлоатация, като по този начин ще бъде насочена към преодоляване на разликата между производствените разходи и готовността за плащане от страна на търсенето.

Търгът има за цел да постигне четири цели:

  1. Намаляване на разликата в разходите за възобновяем и изкопаем водород в ЕС по възможно най-ефективен и ефикасен начин чрез разпределяне на публична подкрепа;
  2. Създаване на условия за определяне на цени и формиране на пазар на възобновяем водород. Конкурентните търгове с опростена и прозрачна структура разкриват производствените разходи и създават ценни и сравними пазарни цени, които могат да послужат за стартиране на европейския пазар на водород;
  3. Намаляване на риска при европейските проекти за водород, свързване на вътрешното търсене и предлагане на възобновяем водород, намаляване на капиталовите разходи и привличане на частен капитал. Предвид размера на необходимите инвестиции, подкрепата от Иновационния фонд следва да се разглежда като начално финансиране за увеличаване на частните и корпоративните инвестиции;
  4. Намаляване на административната тежест и разходите благодарение на кратки, икономични и прозрачни процедури;

Новият тръжен механизъм ще разшири портфолиото от механизми за подкрепа, които понастоящем Иновационният фонд предоставя чрез безвъзмездни средства, помощ за разработване на проекти и други смесени финансови инструменти. Очаква се също така той да даде възможност за по-бързо въвеждане на иновативни технологии, необходими за екологичния преход, особено в труднодостъпни сектори.

Иновационен фонд

Иновационният фонд е една от най-големите програми за финансиране в света за комерсиализиране и внедряване на нетни нулеви и иновативни технологии. Той е един от ключовите инструменти на Индустриалния план за Зеления пакт. Финансиран от приходите от продажбата на квоти от Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), той има за цел да помогне на предприятията да инвестират в чиста енергия и да пуснат на пазара технологии, които могат да доведат до декарбонизация на европейската промишленост, като същевременно насърчат конкурентоспособността.

През март 2023 г. Комисията представи нов план за стимулиране и подкрепа на инвестициите в производството на възобновяем водород чрез Европейската банка за водород. Тази инициатива има за цел да ускори инвестициите и да запълни инвестиционната празнина, за да може ЕС да постигне амбициозните си цели по плана REPowerEU. 

Европейската банка за водород е организирана около четири стълба:

  • подкрепа за създаването на вътрешен пазар на възобновяем водород;
  • подпомагане на международния внос в ЕС;
  • насърчаване на прозрачността и координацията на развитието на пазара;
  • рационализиране на съществуващите финансови инструменти.

Снимка: freepik.com