Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността „старши счетоводител“ в отдел „Бюджет и финанси“, дирекция „Финанси и управление на собствеността“

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване