Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Координация и деловодство“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване