Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността „младши експерт“ в сектор „Финансово управление и верификация на разходите“, отдел „Финансово управление“, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване