Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно осигуряване“, дирекция „Правна“

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване