Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на сектор „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) в отдел „Програмиране“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване