Капиталов фонд на фондове за възстановяване

Европейският инвестиционен фонд и Република България стартират нова инициатива за подкрепа на местния бизнес чрез достъп до капиталово финансиране с ресурси от Европейския съюз.

Средствата за инициативата са осигурени по линия на Плана за възстановяване и устойчивост на България, инвестиция C3.I2 Програма за икономическа трансформация. В рамките на Програмата, Република България се ангажира със създаването на капиталови финансови инструменти в областите иновации, растеж и климатична неутралност и цифрова трансформация. Предвидени са средства в размер на 180 милиона евро. През декември 2022 г. Република България, представлявана от Министерството на иновациите и растежа, повери на ЕИФ управлението на този нов капиталов инструмент създавайки Капиталов фонд на фондове за  възстановяване – КФВ.

Механизмът за възстановяване и устойчивост беше създаден от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и Съвета на 12 февруари 2021 година като цели да ограничи икономическите и социални последици от пандемията от корона вирус и да подсили и подготви европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на зеления и цифров преход.

Капиталов фонд на фондове за  възстановяване

КФВ инвестира в базови фондове, управлявани от финансови посредници (Фонд мениджъри). Фондовете могат да бъдат национални или регионални, нови или вече съществуващи и трябва да се ангажират да инвестират в България най-малко еквивалента на приноса, получен от КФВ.

Целта на КФВ е да предостави достъп до финансиране на крайни получатели под формата на капиталови или квази-капиталови инвестиции през три прозореца:

  1. Прозорец за иновации с първоначален бюджет до 67,5 милиона евро за увеличаване на капацитета за иновации на компаниите и ускоряване на подобренията на тяхната производителност към икономика на знанието;
  2. Прозорец за растеж, с първоначален бюджет до 67,5 млн. евро, за по-нататъшно развитие / растеж на компаниите;
  3. Инфраструктурен прозорец с първоначален бюджет до 27 милиона евро, насочен към инвестиции, които основно допринасят за климатичната неутралност и ускоряват зеления и цифров преход в приоритетни сектори в страната.

Финансовите посредници се избират от Европейския инвестиционен фонд въз основа на стандартен процес на кандидатстване и оценка.

Информация за финансовите посредници:

Начална дата за кандидатстване: 2 октомври 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2025 г.

Повече информация и документи може да откриете на:  https://www.eif.org/

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване