С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността „началник на сектор“, сектор „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, отдел „Програмиране“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – 1 позиция

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване