От 13 до 15 декември 2022 г. ще се проведе онлайн Световен космически форум „Устойчивост в Космоса за устойчивост на Земята“, организиран от Службата на ООН по въпросите за космоса съвместно с две австрийски министерства.   

Световият космически форум обединява експерти и политици от регионални, национални и местни институции, частни организации, академични институции, неправителствени организации и международни организации. Събитието цели да обедини множество заинтересовани страни за приобщаващ, разнообразен и многостранен диалог около четирите стълба  – космическата икономика, космическото общество, достъпността на космоса и космическата дипломация.

Повече информация и програма на събитието, може да проследите тук:  https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/world-space-forum/2022/world-space-forum-2022.html

При интерес за участие, може да се регистрирате на посочения електронен формуляр в срок до 11 декември 2022 г. на следния линк:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccNbtT53_aGhNnvXRQB1IJZ5UNEpYNFlFUkpTM0w1OUJDWkpZMUVVRTJZNC4u