Европейската космическа агенция (ЕКА) отправя покана за събитие, посветено на създаването на нови сътрудничества за развитие на космическата индустрия между България, Хърватия, Кипър и Малта. То ще се проведе в гр. Дубровник, Хърватия от 20 до 21 март 2024 г.

Български фирми и научни организации имат възможност да участват в Дните на космическата индустрия, които ще се проведат в Университета на Дубровник. В събитието ще вземат участие представители от държавите, изпълняващи Споразумението за Европейска кооперираща държава (Plan for European cooperating states (PECS)) с ЕКА. Целта е да се предоставят възможност за нови партньорства между структурите в четирите държави. Предвидено е участието на около 100 специалисти, включително делегати и представители на индустрията, както и служители на ЕКА и EUMETSAT.

Първият ден от събитието ще бъде посветен на презентации както от ЕКА и делегациите, така и от индустрията на 4 държави от PECS.

Вторият ден от събитието ще бъде посветен на създаването на нови партньорства и индивидуални срещи между участниците. (Регистрациите за индивидуалните срещи с дружества от различни държавите ще се проведат през първия ден на събитието, а дневният ред ще бъде публикуван сутринта на втория ден).

Българските фирми, участвали в тръжните процедури на ЕКА за България и изпълняващи вече успешни проекти, са получили специална покана от ЕКА да представят своята практика на форума.

Регистрация за участие може да бъде направена до 1 март 2024 г. 

Контакти:  gertrud.talvik@esa.int

Програма на събитието  – ПРОГРАМА_21_22_03