Службата на ООН по въпросите на космоса организира семинар за приложенията на глобалните навигационни сателити  в Хелзинки, Финландия. Семинарът се организира съвместно с международния Комитет по глобални навигационни сателитни системи, Финландския метеорологичен институт, Университета във Вааса и Северния институт по навигация.

Събитието ще се проведе в периода от 23 до 26 октомври 2023 г., като част от Програмата на ООН за космически приложения за 2023 г.
В него могат да участват представители на изследователски и научни институции, организации и други заинтересовани страни, както и експерти, които отговарят на критериите, посочени във формуляра – United Nations/Finland Workshop on the Applications of Global Navigation Satellite Systems (office.com)

Предоставя се финансова подкрепа за участие за ограничен брой кандидати, включително от България.

Краен срок за кандидатстване: 28 август 2023 г. (понеделник).

Информация за кандидатстване:

United Nations/Finland Workshop on the Applications of GNSS (unoosa.org)