Европейската космическа агенция (ЕКА) кани български университети и научни организации за участие в първата конференция за висше образование. Конференцията е предназначена за асоциираните и коопериращите държави-членки на ЕКА (България, Кипър, Словакия, Литва, Латвия, Словения и др.). Събитието ще се проведе от 6 до 8 май 2024 г. в ЕКА в Мадрид, Испания.

Целта на конференцията е да насърчи международното сътрудничество и създаването на контакти между участниците за насърчаване на нови партньорства.

В рамките на събитието ще бъде представено висшето образование в сферата на космическите изследвания, ще бъде споделен и опитът на тези, които наскоро са разработили или планират да разработят курсове, свързани с космическите изследвания, за своите бакалавърски и магистърски програми.

Конференцията включва сесии, обхващащи образованието за използване на космически данни и разработване на приложения надолу по веригата, инженерство на космически кораби и наземни сегменти.

Препоръчително е кандидатите да имат опит в изпълнението на проекти, финансирани по линия на Споразумението за Европейска кооперираща държава (ПЕКД) на България с ЕКА.

Крайният срок за регистрация е 15 март 2024 г.

Подробна информация за конференцията е публикувана на уебсайта на конференцията PECS 2024 (eventsair.com)