Първата процедура по новата програма „Конкурентоспособност“ ще е за разработване на иновации. Тя ще е насочена към микро-, малки и средни предприятия, дружества с до 3000 служители и големи компании. Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв., а безвъзмездната помощ за фирмите ще бъде между 50 000 лв. и 500 000 лв. Това стана ясно от Албена Мерачева от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР в Подкаста за иновации и растеж.

Тя обясни, че съфинансирането ще бъде до 60%, а допустимите разходи ще включват наемане на квалифицирани специалисти, учени, технологични специалисти и др. Ще се покрива амортизацията на собствено оборудване и инструменти по време на разработване на иновацията, както и необходимите за това материали и консумативи. Фирмите ще могат да възлагат и специфични услуги като измерване или тестване на даден продукт или технология. Важен елемент в мярката е възможността предприятията да заявят защита на индустриалната собственост, като разходите, свързани с този процес, ще се поемат от програмата.

Другата мярка е за внедряване на иновации и ще стартира до средата на годината. Бюджетът й ще бъде близо 300 млн. лв. „Безвъзмездната помощ ще е от 50 000 лв. до 800 000 лв., като интензитетът ще е до 45%. Със средствата ще могат да се придобиват дълготрайни материални и нематериални активи и ще се покриват разходи за услуги за целите на адаптиране на съответната иновация. Тя може да не е създадена в предприятията, но да е подходяща за тяхната дейност“, обясни Мерачева.

В края на годината ще стартира и процедура за повишаване на производствения капацитет на семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаятите. Мерачева беше категорична, че до момента не е обявявана подобна мярка, която да е насочена единствено към тази специфична категория предприятия. „Анализът на Министерството обаче показа, че имат нужда от целенасочено финансиране. Помощта за тях ще бъде между 50 000 лв. и 150 000 лв. за оборудване, с което да разширят производствената си дейност и пазарното си присъствие. Ще могат да се възползват семейни фирми, лица, регистрирани по Закона за занаятите, медии, книгоиздатели, кина, театри и др“, стана още ясно от думите й.

Новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и беше одобрена в края на 2022 г. Чрез Програмата Министерството на иновациите и растежа ще подпомогне развитието на технологии от Индустрия 4.0. с инвестиции в изкуствен интелект, автономни роботи, триизмерно принтиране, облачни изчисления, технологии, свързани с големи база данни и др.

 

Подкаста за иновации и растеж може да чуете: