Средствата допълват и надграждат текущите и все още налични  на пазара дългови финансови инструменти на разположение за бизнеса

 „730 млн. лв. са заделени от Фонда на фондовете за дългови инструменти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 за подпомагане на кредитирането на българските компании при преференциални условия“. Това каза Калин Бранков, ръководител на отдел „Дългови инструменти“ във Фонда на фондовете (ФнФ), по време на участието си в Деветия епизод на Подкаста за иновации и растеж на Министерството на иновациите и растежа. От тях близо 200  млн. лв. има възможност да бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ (т.нар. грант), като комбинирано финансиране в единична операция (финансов инструмент и грант). Това е новост за този програмен период“, стана ясно още от думите му.

Калин Бранков обясни, че основните приоритети на Програмата, които ще бъдат подкрепени с дългови инструменти, ще са „Кръгова икономика“ в направленията енергийна ефективност и преход към ресурсоефективна икономика и „Иновации и растеж“, в частност дигитализация на предприятията и насърчаването на инвестиции, в съответствие с интегрираните териотирални стратегии за развитие на регионите. Средствата ще бъдат насочена приоритетно към инвестиции в по-слабо развитите региони (извън Югозападния регион).

Чрез дълговите инструменти се подкрепят важни за икономиката бизнеси и проекти, които обаче биват възприемани като твърде рискови, за да получат стандартно банково финансиране. По думите му такъв тип продукти са най-подходящи за предприятия, които имат регулярни парични потоци, с които да връщат взетото. Друго голямо предимство на дълговите инструменти е, че те осигуряват кредитиране на преференциални условия спрямо пазарните – по-ниски лихви, облекчено изискване за обезпечения и др. „Ако досега са били подкрепяни предимно малки и средни предприятия, през новия програмен период ще има насоченост и към средни и големи“, споделя още представителят на ФнФ и допълва, че те ще са под формата на инвестиционни и оборотни кредити, както и финансови лизинги.

И към момента на пазара има дългови финансови инструменти, които са на разположение на крайните получатели. „Имаме инструмент за стартиращи и социални предприятия под формата на микрокредити (желаещите могат да се възползват през „Сис Кредит“, Първа инвестиционна банка, Уникредит Булбанк и ББР „Микрофинансиране“), както и доста успешни фондове за градско развитие. Посредством тях нашите партньори (Фонд за устойчиви градове и Регионален фонд за градско развитие) предоставят кредити на публични и частни инвеститори за облагородяване на градската среда и туризъм. Насочени към спортна и културна инфраструктура, подкрепа за индустриални зони и др.“, и продължава: „Програма „Възстановяване“ стартира в края на 2020 г.  Целта й беше да стимулира компаниите по време на ковид кризата, като предостави ликвидност на малките и средни предприятия , но и възможност да се репозиционират и да разширят дейностите си“. До този момент по нея са подкрепени 1400 предприятия във всички сектори на територията на цялата страна. Договорени са кредити на стойност близо 600 млн. лв. на база издадена гаранция от Фонда на фондовете в размер на 220 млн. лв. Тук се вижда т.нар. „лостов ефект“, а именно, с 220 млн. лв. публичен ресурс, от който голяма част към този момент стои непокътнат (т.е. парите стоят затворени под формата на гаранция), се е осигурило финансиране от 600 млн. лв. за подпомагане на бизнеса в труден, рисков момент за предприятията.

Калин Бранков насърчава всички, които развиват бизнес, да са проактивни при търсенето на информация за наличните възможности за подкрепа чрез финансови инструменти, като съветва да се обръщат към банките и други финансови институции, за да си осигурят най-изгодните за тях условия и възможностите за достъп до тях.

 

Подкаста за иновации и растеж може да чуете: