Първоначалната инвестиция в икономическата зона ще бъде 8 млн. лв., инфраструктурата ще се изгражда между 12 и 24 месеца

Правителството направи решителна и преломна стъпка към създаването на  предпоставките, за да привлечем най-накрая голям, международен, стратегически инвеститор в България. С обособяването на първата по рода си държавна  икономическа зона „Доброславци“ да привлечем производство в голям размер за над 1.5 – 2 млрд. евро. Това заяви в сутрешния блок на БНТ министърът на иновациите и растежа Александър Пулев относно правителственото решение от вчера да създаде нова икономическа зона край София на мястото на бившето военно летище в с. Доброславци.

Министър Пулев акцентира върху три фактора, които правят тази зона по- специфична и уникална за българските стандарти. На първо място, той изтъкна визията, амбицията и размерът на зоната. „Тук говорим за една зона, която ще се простира на 290 хектара, като онагледи площта с 200 футболни игрища едно до друго. Като втори фактор Пулев посочи локацията на зоната. „Тя ще се намира на 15 километра от сърцето на София. Обособили сме зоната за чисто производство, което да отговаря на нуждите на хората в региона. Ще инвестираме на база на най-добрите практики в качествена инфраструктура, каза той и подчерта, че в нея ще има инвестиции в  социална инфраструктура – зелени зони, велоалеи и др.

Министърът на иновациите и растежа посочи като трети фактор секторната специализация на зоната. „Правим нещо уникално – зона, която е създадена не само на географски принцип, а следва секторната специализация, приоритетно сегмент автомобилостроене и свързаните с него индустрии. Това е  един от най – бързо растящите сегменти в българската икономика. И в момента, заедно с всички свързани с този сектор индустрии, допринася около 11% от БВП на страната“, обяви Пулев.

„Започнахме обособяването, направихме най-критичната стъпка тези парцели да бъдат използвани за производство. Говорим за един ключов имот, който ще бъде апортиран в специално дружество“, заяви Пулев и каза че инфраструктурата на зоната ще се изгради в следващите между 12 и 24 месеца. „Първоначалната инвестиция, освен апортирането на терените, ще бъде  минимална –  около 8 млн. лв. нов капитал, от бюджета, като 6 млн. лв. от тях ще бъдат за почистването и подготвянето на имота за инвестиция“, обяви той.

„В момента има много напреднал диалог с три приоритетни инвеститора, които са се насочили към сегмента автомобилостроене. Неслучайно тази зона е с такава насоченост, именно защото виждаме много силен фокус на инвеститорите към него. Говорим за инвеститори от Западна Европа, Близкия Изток, Азия – микс от инвестиции, които са насочени към България, въпреки политическия риск. Тези инвеститори са оценили нашето стратегическо позициониране. България е вратата към Европа за тях, цитира той думите на инвеститорите. „Те виждат тази добавена стойност да си направят голямо производство в страната и да използват това производство като трамплин, за да стигнат до общия европейски пазар и да скъсят веригата на доставките“, обясни той. Пулев допълни, че се гледат терени още и в Южна и Северна България, като идеята е да има минимум три подобни държавни икономически зони в страната.

Той изтъкна, че през последните няколко месеца се работи активно за привличане на инвеститори. „Те имат силен интерес към България. Всяка седмица се виждаме с приоритетни инвеститори и те гледат на нашата страна като ключов икономически партньор. Ние вече сме привлекателни за чуждестранни инвестиции, възстановихме нивата от преди КОВИД и сме амбицирани да ги надхвърлим. Оттук нататък трябва да надградим и да създадем предпоставки да растем и ние го направихме с тази амбициозна зона. Въпрос на време е да се случат тези инвестиции в страната“ бе категоричен той.

„Работим приоритетно да отключим и петата процедура към МИР по Плана за възстановяване и устойчивост, която е именно за развитието на индустриални зони. Тя е с бюджет от 212 млн. лв. По нея даваме равен старт на всички общини – над 200 представители на местната власт дойдоха вчера по моя покана, за да ги запознаем с възможностите по нея“, каза Пулев и припомни, че в последните месеци е обиколил страната с екипа си.  Той изтъкна, че по процедурата предимства ще се дават на проекти за индустриални зони от Северна България заради регионалните дисбаланси.

Пулев успокои бизнеса, че по Плана за възстановяване и устойчивост всички микро-, малки и средни компании, които са кандидатствали по процедурите към МИР ще си получат средствата по първото плащане.