От 75 000 лв. до 1 млн. лв. могат да получат българските компании за изграждане на собствени ВЕИ системи

„До 15 май 2023 г. българските компании ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 75 000 лв. до 1 млн. лв. за изграждане на собствени ВЕИ инсталации в задължителна комбинация с батерия като технология за съхранение. Така срокът за подаване на проектни предложения става три месеца“. Това обясни заместник-директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Калин Маринов в предаването „Нашият ден“ на БНР. Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията в предприятията“ беше отворена 14.02.2023 г. от Министерството на иновациите и растежа и е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият й бюджет е 200 млн. лв.

Заместник-директорът на ГД ЕФК подчерта, че кандидатстването по мярката е изцяло електронно в системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t). Предприятията ще трябва да изготвят идеен или технически проект съвместно с лицензиран проектант. В документите трябва да се посочат още потребностите на производствата от електроенергия, както и къде ще бъдат изградени новите ВЕИ системи. Имотите и сградите, за които са предвидени инсталациите, трябва да са изцяло собственост на съответните фирми. „Те ще могат да изграждат мощности до два пъти над присъединения капацитет, но не повече от 1 MW. Токът, който ще произвеждат, ще е единствено за собствено потребление. С мярката отиваме една идея по-напред и сме дали възможност на дружествата да съхраняват излишъка и да го разпределят за часовете с по-малко слънчева светлина“, каза още Калин Маринов.

Той посочи, че обхватът на процедурата е разширен и се очаква сериозен интерес. Могат да се възползват микро-, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители. Допустими за финансиране са почти всички сектори, включително „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, по-голямата част от „Преработваща промишленост“ и др. Фирмите трябва да са регистрирани преди края на 2019 г. Съфинансирането ще бъде до 50%, като най-голям процент е предвиден за малките и средните дружества. С до 15% по-малко безвъзмездни средства ще получават част от кандидатствалите компании от Югозападния регион, тъй като той е най-добре развит икономически“, обясни Маринов.

Припомняме, че това е трета отворена мярка за бизнеса от Програмата за икономическа трансформация по ПВУ. Първите две, за Технологична модернизация на фирмите и за ИКТ решения и киберсигурност, приключиха с огромен интерес от страна на предприятията с над 10 200 кандидати. На 30.12.2022 г. МИР публикува първите 953 одобрени проектни предложения на фирми в България по НПВУ, които ще получат близо 260 млн. лв. за технологичната си модернизация.