Министерският съвет прие решение, с което възложи на министъра на иновациите и растежа да организира дейностите на национален компетентен орган и единна точка за контакт, съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2023/1781) от 13 септември 2023 г. за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/694 (Акт за интегралните схеми), както и определянето на членовете от страна на България в Европейския съвет по полупроводниците и Комитета по полупроводниците.

Участието на България в инициативите по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (Акт за интегралните схеми/ЕU Chips Act) ще засили конкурентоспособността и устойчивостта на страната ни в областта на полупроводниковите технологии и постижения и ще спомогне за осъществяването на двойния цифров и зелен преход.

България има отдавнашни традиции в областта на микроелектрониката – силна научна база и иновативни предприятия. Също така има потенциал да развие европейски хъб за таланти в областта на микроелектрониката и полупроводниковите технологии и по този начин да се утвърди като инвестиционна дестинация в областта на интегралните схеми.

В съответствие със своята визия, Министерството на иновациите и растежа работи по три основни приоритета. Първият е изграждането на предприемаческа и стартъп екосистема, която да промени лицето на България. Вторият е България да се превърне в място, където се създават продукти и услуги с висока добавена стойност чрез научна и развойна дейност, които да привличат високотехнологични инвестиции. Третият е България да стане иновационния хъб за Югоизточна Европа и да поведе новата вълна иновации.

В тази връзка активната ни роля във водещите инициативи на Европа като Акта за интегралните схеми, подкрепящи ключови технологии и иновации, е важен знак за изпълнение на поставените от нас приоритети и цели.