От 75 хил. лв. до 1 млн. лв. може да получат предприятията по плана за възстановяване по линия на Министерството на иновациите и растежа, за да изградят фотоволтаици и батерии за локално съхранение на енергия

Това е трета процедура по Плана за възстановяване, по която Министерството на иновациите и растежа обявява кандидатстване; с класираните над 2500 фирми по първите две процедури вече поетапно се сключват договорите

Остава точно един месец, в който български фирми от почти всички сектори могат да кандидатстват за финансиране за изграждане на нови фотоволтаични системи до 1 MW за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия. До 16:30 ч. на 15 май ще продължи подаването на документите, което е изцяло онлайн на страницата на ИСУН (https://bit.ly/3xlmh1t).

„Почти всяка компания в България може да се възползва от тази процедура. Инвестициите ще помогнат на фирмите да намалят енергийните си разходи и сметки, да станат по-конкурентни и да запазят и увеличат работните места“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев.

Процедурата е третата, която Министерството на иновациите и растежа отваря за българските компании и ще се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. По първите две процедури – за технологична модернизация и за киберсигурност – бяха класирани над 2500 фирми, с които вече поетапно се сключват договорите.

Помощта от общо 200 млн. лв. е насочена към микро-, малки и средни предприятия, както и към дружества с до 3000 наети служители. Още 30 дни те могат да кандидатстват, за да получат от 75 000 лв. до 1 млн. лв. за проектите си.

Т. нар. соларни панели могат да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба на предприятието, без да може да се препродава през първите пет години.

Едно от условията за фирмите, които кандидатстват от цялата страна, е да имат поне 3-годишна финансова история. Съфинансирането по линия на Плана за възстановяване е до 50%.