Процедурата е част от новата за България научна програма, по която Министерството на иновациите и растежа ще управлява 2,14 млрд. лв. до 2027 г.

До края на 2023 г. фирми, университети, НПО, общини и др. могат да кандидатстват за 525 млн. лв. за научни иновации по три процедури – за иновационни хъбове; за центрове за върхови постижение и компетентност; за ваучери за научни разработки

В близките два-три месеца Министерството на иновациите и растежа предстои да обяви за кандидатстване ваучерна схема за подкрепа на малки и средни предприятия в усилията им да внедрят научни разработки в бизнеса си. Това обяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод одобрената от ЕК през декември 2022 г. нова за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

„Това е изцяло нова в историята на европейските средства у нас програма за наука и иновации, която ще стимулира връзката между бизнеса и научните центрове с бюджет от 2,14 млрд. лв.“, каза министърът на иновациите и растежа.

Ваучерната схема ще бъде една от трите мерки, която МИР ще отвори за финансиране по тази нова програма до края на 2023 г. Ваучерите ще са на обща стойност 50 млн. лв. Кандидатстването ще става от страна на малките и средни предприятия, които чрез ваучерите ще поръчват научни разработки за бизнеса си на университети, развойни центрове и други научни звена по своя преценка. Разработените научни продукти трябва да се внедрят в производствата на фирмите, които са поръчали разработките, и да се комерсиализират.

„За нас е приоритет да подкрепяме и науката, и конкурентоспособността на фирмите в България и съм щастлив, че именно в нашето министерство ще помагаме и на едните, и на другите, както и за по-прагматичните връзки между тях“, подчерта Пулев.

Той добави, че през 2023 година по ПНИИДИТ ще се кандидатства за 525 млн. лв. от микро-, малки и средни предприятия, както и от големи фирми в сътрудничество с малки и средни. Ще могат да кандидатстват и висши училища, научноизследователски организации, развойни центрове и институти. По някои от мерките ще бъде допустимо съвместно участие на фирми и научни звена заедно с неправителствени организации, големи предприятия и общини.

Другите две мерки от ПНИИДИТ са за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове – обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес медиатори, с бюджет 140 млн. лв. Тя трябва да бъде обявена за кандидатстване до май-юни 2023 г. Третата мярка е за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) с бюджет над 280 млн. лв., по която кандидатстването се очаква да бъде обявено след лятото.

Освен водещата роля на Министерството на иновациите и растежа в изпълнението на някои мерки от програмата са включени още две междинни звена – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към МОН и Министерството на електронното управление.