Всички оператори на индустриални зони могат да кандидатстват – държавни, общински, съвместни и частни, както и зони в напреднал етап на развитие или новосъздадени

Северозападът се представя достойно по плана за възстановяване – имат одобрени 58 проекта за 18 млн. лв., каза Пулев на среща с областните управители, фирми и кметове от областите Враца, Видин и Монтана

Северна България ще кандидатства с предимство за развитие на индустриални зони и паркове с общ бюджет 212 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Това каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на среща с областните управители на Видин, Враца и Монтана и представители на местната власт и бизнеса.

Процедурата за развитие на индустриалните зони и паркове се очаква да бъде отворена за кандидатстване през април, като до 23 март е на обществено обсъждане. По нея ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие.

Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв., посочи още министърът на иновациите.

„Виждам голям интерес към България във връзка с мярката за развитие на индустриалните зони от страна на Турция, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства. Те ценят много местоположението ни и хората у нас с квалификация и образование”, каза още министър Пулев. По думите му целта е чрез мярката да се привлекат големи групи инвеститори в добре обособени индустриални зони, в които да развиват бизнеса си. „По този начин те ще инвестират в инфраструктура и отваряне на работни места“, каза още той.

Приоритет ще се отдава на кандидати в Северна България с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната, посочи още министърът.

Парите по процедурата са за четири вида дейности:

1) изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура (пътни и железопътни връзки, преносни преводи) и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.);

2) вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк/ зона (улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др.);

3) научно-изследователска (иновативна) инфраструктура (изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк);

4) екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).

Процедурата за развитие на индустриалните зони е четвъртата, която МИР ще отвори по линия на ПВУ. В края на миналата година бяха обявени първите 953 предприятия, които ще получат финансиране по плана за процедурата „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. По втората процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ с бюджет 30,6 млн. лв. финансиране ще получат 1599 предприятия у нас. „Имаме подадени над 10 200 проектни предложения по двете процедури и одобрени проекти от всяка област в страната, което е показателно за огромния интерес към процедурите и доказателство, че планът за възстановяване е отворен и работи“, допълни Пулев.

В момента тече кандидатстването по третата мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“. Бюджетът на процедурата е 200 млн. лв., като микро-, малки, средни и дружества с до 3 000 служители ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 75 000 лв. до 1 млн. лв. Кандидатстването по мярката е удължено на 3 месеца и почти няма ограничение за допустимите индустрии.

По думите на Пулев 1,2 млрд. лв. вече са на разположение на българския бизнес само за първите шест месеца от 2023 г. по линия на трите направление, за които МИР отговаря – Плана за възстановяване и устойчивост и двете европрограми – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 и Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) 2021 – 2027. „До края на годината ще отворим общо 10 различни процедури по трите направления. Ще има мерки за семейни предприятия, кръгова икономика, внедряване и разработка на иновации и др.“, каза министърът.