Проектите могат да получат финансиране до 2,5 млн. лв., а Министерството на иновациите и растежа осигури бюджет за повече от един прием на документи по тази мярка

България е една от едва петте държави в ЕС, които подпомагат идеите на фирми със знака за качество на ЕK

Проекти за над 53 млн. лв. бяха подадени от иновативните фирми с печат от ЕК за високи постижения. България е една от едва петте в ЕС, които подпомагат идеите на новаторските си компании със знак за качество на ЕK. Това са проекти с голяма добавена стойност, за които фирмите чакаха с месеци да получат финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Усилията на настоящия екип на Министерството на иновациите и растежа бяха именно да се навакса това изоставане.

Това коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод приключването на кандидатстването по първата сесия от четвъртата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), отворена от Министерството на иновациите и растежа – за иновативни компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК.

Почти всички български компании, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет към EК, кандидатстваха за безвъзмездна финансова помощ по първия прием на документи. Поисканата от 18-те кандидати подкрепа сумарно е в размер на 53 376 729 лв. Благодарение на втория шанс, който ще имат българските проекти по процедурата на МИР, се отчита двойно повишен интерес на иновативни родни фирми да кандидатстват за европейското финансиране по програмите на ЕК в Брюксел.

Четвъртата процедура по НПВУ е предназначена за новаторски фирми, за които финансирането по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ не е достигнало, въпреки високото качество на проектите им. Тъй като идеите и разработките на тези фирми са много иновативни, оценени са като високо качествени и развиват нови продукти и услуги с висока добавена стойност за икономиката, чрез НПВУ се осигури ресурс за подкрепа на тези проекти. Те са за рискови, пробни и новаторски технологии, продукти и услуги, някои от които се разработват за първи път и са без аналог. Максималният размер на финансиране за проект е до 2,5 млн. лв., като фирмите имаха възможност да кандидатстват за помощта между 7 април и 12 май 2023 г.

Общият бюджет от 118 млн. лв. е разделен на два приема на документи през 2023 г. Оценката на проектните предложения ще бъде ускорена, тъй като те вече веднъж са оценявани от ЕК и ще покрива само административни проверки.

И през 2024 г. ще се финансират такива проекти, но вече по новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), която ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса и производствата, уточни още Пулев, като добави, че само за няколко месеца МИР отвори четири програми за фирмите чрез НПВУ за общо около 500 млн. лв. По първите три – „Технологична модернизация“ (над 260 млн. лв.), „ИКТ решения и киберсигурност“ (30,5 млн. лв.) и „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ (200 млн. лв.) МИР вече сключва договори с класираните компании.

В близките дни МИР ще отвори за кандидатстване и петата от общо шест мерки по НПВУ – за изграждане на индустриални зони и паркове, чиито бюджет е 212 млн. лв., а до седмици ще обяви и набирането на проекти по шестата последна мярка по НПВУ с бюджет 180 млн. лв. – за кръгова икономика, оползотворяване на отпадъците и внедряване на „зелени“ технологии в производствата на фирмите.