В рамките на два месеца Фондът на фондовете сключи споразумения с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР за над 1,3 млрд. лв. – финансови инструменти в подкрепа на предприемаческата екосистема

През настоящия програмен период 2021-2027 г. са предвидени и 40% безвъзмездни средства – нововъведение спрямо предходния

„Осигурихме „перфектна буря“ за предприемаческата екосистема в България. Никога до момента в историята на управление на европейските средства у нас не е имало толкова голям ресурс за бизнеса. През новия програмен период 2021-2027 г. Фондът на фондовете към Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще управлява ресурс в размер на над 2 млрд. лв.“ Това коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод подписаните споразумения между Фонда на фондовете и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към министерството.

На 16 февруари 2023 г. бе сключено първото споразумение с дирекцията. Документът дава мандат на фонда да управлява финансови инструменти по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. в размер на над 1,2 млрд. лв. Предвидени за изпълнение са най-малко осем финансови инструмента, които ще подкрепят българския бизнес в две основни приоритетни области – иновации и растеж и кръгова икономика.

По първата ще бъдат реализирани два дългови и четири дялови инструмента за инвестиране в разработване на иновации, стартиращи предприятия, внедряване и разработване на дигитални решения, оборотни средства, средства за закупуване на оборудване. Общата им стойност е близо 698 млн. лв.

По втората ще се реализират само дългови инструменти (заеми и гаранции) – един за енергийна ефективност и един за кръгова икономика (подкрепа в областта на проектирането на продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци). Общата им стойност е близо 564 млн. лв.

Нововъведение в настоящия програмен период 2021-2027 г. е, че част от финансовите инструменти ще се реализират в комбинация с безвъзмездни средства. Около 262 млн. лв. по това споразумение ще бъдат инвестирани като грантове.

По този начин МИР гарантира значителен ресурс и за рискови инвестиции в България през следващите поне 5 години, след като през месец декември 2022 г. подписа подобно споразумение и с Европейския инвестиционен фонд за изпълнение на дялови инструменти на стойност близо 360 млн. лева.

По второто споразумение, сключено между двете структури към МИР (Фондът на фондовете и ГД ЕФК) на 3 април 2023 г., ресурсът от 117 млн. лв. е осигурен от програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ). Тя е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Средствата за финансови инструменти са над 97 млн. лв., а останалите над 19 млн. лв. са за безвъзмездна финансова помощ, предоставена в комбинация с финансови инструменти в една операция.

Основна част от инвестициите ще се насочат към подкрепа за спин-оф компании (такива, които превръщат иновациите в реален продукт), стартиращи високотехнологични предприятия и компании, базирани на знанието; създаване и развитие на индустриални старт-ъп системи, насочени към разгръщане на научни изследвания и иновации; трансфер и комерсиализация на технологии; превръщане на научни разработки в пазарно приложими продукти и технологии; разгръщане и акселерация на стартиращи компании около развити индустрии и клъстери.

Предстои сключване на споразумение и с Управляващия орган на програма „Развитие на регионите“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Фонда на фондовете, с което ще получи мандат за управление на финансови инструменти за общо 462 млн. лв. за градско и регионално развитие.

„Благодарение на упоритата работа на служебния кабинет във Фонда на фондовете, чрез Фонд ФЛАГ и Фонд за градско развитие ще се управляват почти 500 млн. лв. под формата на финансови инструменти. За бъдещи проекти ще има и 40% безвъзмездни средства – нововъведение спрямо предходния програмен период. Кандидатстването ще се обяви през втората половина на 2023 г.“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев.