Родните компании ще могат да кандидатстват от април с проекти до 1 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев обяви нова процедура от месец април за кандидатстване от фирмите по плана за възстановяване. Тя е с бюджет 180 млн. лв. и по нея български компании ще могат да внедрят оборудване в производството си, което да намали отпадъците и средствата за депонирането им, а от остатъчния материал да произвежда нови продукти. Процедурата се нарича „Кръгова икономика“.

Допустими за кандидатстване са микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост както отделно, така и в партньорства. Минималният размер на безвъзмездната помощ, която дружествата могат да получат, е 70 000 лв.

Максималният е диференциран спрямо големината им. Микрокомпаниите могат да получат максимум 350 000 лв., малките – до 550 000 лв., средните – до 750 000 лв., а големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането от страна на ПВУ е до 50% от общата сума на проекта.
Срокът за изготвяне на проектните предложения ще е два месеца, а подаването им отново ще става електронно през системата ИСУН 2020, считано от април 2023 г.

Компаниите имат възможността да въведат и неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите им. Цели се да се ограничи използването на опаковки от пластмаса и еднократни пластмасови продукти, като се произвеждат повече за многократна употреба.

През следващите години по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) ще бъдат отворени подобни мерки и за компаниите от останалите сектори. Те ще бъдат под формата на финансови инструменти за внедряване на зелени и екологични практики.

Процедурата „Кръгова икономика“ е поредната, която ще бъде отворена по линия на МИР. В момента, до 15 май, фирмите могат да кандидатстват за финансиране по процедурата за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия с бюджет 200 млн. лв. Микро-, малки, средни и дружества с до 3 000 служители може да получат от 75 000 лв. до 1 млн. лв., за да си монтират фотоволтаици и батерии. Кандидатстването е удължено на 3 месеца (до средата на май) и почти няма ограничение за допустимите индустрии.

Припомняме, че по първите две процедури от плана за възстановяване по линия на МИР бяха подадени над 10 200 проектни предложения за 5 месеца. В края на миналата година бяха обявени първите 953 предприятия, които ще получат финансиране по първата мярка „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. По втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“, с бюджет 30,6 млн. лв. финансиране ще получат 1599 предприятия у нас.