Космическа наука, научни изследвания и приложения, телекомуникации, микрогравитационни изследвания са допустими за финансиране

Най-добрите български разработки ще намерят приложение в дейността на Европейската космическа агенция

Между 100 000 лв. и 800 000 лв. могат да получат стартиращи, микро-, малки и средни предприятия и научноизследователски организации в България за създаване на нови космически технологии, продукти и услуги. Тяхното приложение е свързано с космическа инфраструктура и наземни продукти. Това ще бъде възможно по Деветата тръжна процедура, която отваря за кандидатстване Европейската космическа агенция (ЕКА) за България. Това каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод отварянето на мярката за кандидатстване.

Процедурата стартира на 24 април като крайната дата за подаване на проектни предложения на страницата на ЕКА е до 16 юни 2023 г. По нея могат да участват българските микро-, малки и средни, включително стартиращи предприятия, както и научноизследователските организации, които искат да развиват космически технологии и данни.

Кандидатите ще получат финансиране за разработване на иновации срещу климатичните промени и в сектори като сигурност, земеделие, транспорт, авиация и др. Сред предметите на процедурата са още космическа наука, научни изследвания и приложения, телекомуникации, микрогравитационни изследвания и др. Най-добрите разработки могат да предоставят решения в полза на България, както и да намерят приложение в дейността на Европейската космическа агенция.

„Стратегическата цел на България е да увеличи участието си в Европейската космическа агенция. Страната ни устойчиво надгражда вноската си по Плана за европейска кооперираща държава и се стреми към асоциирано членство“. Това подчерта министър Пулев преди седмица по време на посещението си в Центъра за управление на сателита България Сат-1, където беше част от екипа министри, водени от президента Румен Радев. Министър Пулев даде пример, че една от най-бързо развиващите се високотехнологични компании в Европа в cфepaтa нa наносателитните технологии и услуги е българска, като компанията cи пapтниpa вече c НАСА и ЅрасеХ.

МИР успя да договори и безплатни курсове в помощ на участниците на процедурата с експерти на европейската комисия и ЕКА. През изминалата седмица над 130 български компании и научни организации, които имат интерес за кандидатстване, взеха участие в Информационната сесия, организирана в „София Тех парк“, където експертите на агенцията дадоха насоки относно критериите за участие в процедурата. Те проведоха и индивидуални консултации с потенциалните кандидати.

От подписването на първото споразумение за Европейска кооперираща държава между България и ЕКА през 2015 г. са проведени вече осем тръжни процедури, по които са финансирани 43 български космически проекта за над 7,2 млн. евро. Сред тях има за захранващи системи от наносателити, модули за космическа храна за екипажа, отчитане качество на атмосферния въздух, позициониране на плаващи обекти в морска среда, проектиране на системи за наблюдения на големи хидроенергийни резервоари и др. Българска разработка е и космическата оранжерия, която ще пресъздава специфичните условия на околната среда за отглеждане на растения в космически условия.

Ползите от реализираните български проекти доведоха и до сътрудничества с други космически агенции, което прави България солиден партньор в общността на държавите с космическа индустрия.