имена, започващи с буква Ж

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Ж)
Жанета Тодорова Атанасова
Жанета Тодорова Атанасова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Ж-1/22.02.2023 г.
Декларация по чл. 495, ал. 1, т. 2 - №94-Ж-2/19.02.2024 г.
Женя Илиева Шопова
Женя Илиева Шопова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Ж-2/24.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Ж-3/26.02.2024 г.
Женя Петрова Иванова
Женя Петрова Иванова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Ж-1/12.02.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Жана Анатолиева Колева-ЧоголянскаДърж. експрет94-Ж-1/05.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Жанета Тодорова АтанасоваГл. експерт04.03.2015Изтегли
94-Ж-5/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-5/06.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-5/30.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-8/15.04.2020по чл.35, ал.1,т.2
94-Ж-6/06.04.2021по чл.35 ал.1, т.2
94-Ж-2/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Женя Илиева ШоповаГл. експерт17.05.2012
09.09.2016
21.04.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Ж-8/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-7/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-11/13.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ж-4/17.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-3/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване