имена, започващи с буква З

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква З)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Звездица Алексиева Алексиева
Звездица Алексиева Алексиева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-З-4/10.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-З-1/30.01.2024 г.
Златина Юриева Попсулис
Златина Юриева Попсулис, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-З-2/15.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-З-3/13.03.2024 г.
Зорница Петрова Попова
Зорница Петрова Попова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-З-3/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-З-4/14.03.2024 г.
Зорница Иванова Петрова
Зорница Иванова Петрова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-З-1/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-З-2/06.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Звездица Алексиева АлексиеваМл. експерт14.10.2013Изтегли
Ст. експерт94-З-8/23.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-З-6/10.05.2019по чл.35,ал.1, т.2
94-З-3/14.04.2020по чл.35, ал.1,т.2
94-З-12/07.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-З-1/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Златина Юриева ПопсулисГл. експерт04.07.2012Изтегли
94-З-12/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-З-4/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-З-9/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-З-9/26.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-З-3/03.05.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Зорница Иванова ПетроваМл. експерт04.07.2012Изтегли
94-З-13/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-З-9/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-З-8/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-З-14/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-З-21/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
24-З-1/25.03.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Зорница Петрова ПоповаСт. сътрудник УЕПП94-З-2/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване