имена, започващи с буква В

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията, на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква В)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Ванина Генова Стоянова
Ванина Генова Стоянова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-25/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-24/28.03.2024 г.
Валери Йорданов Кокаров
Валери Йорданов Кокаров, гл. специалист
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-15/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-5/19.02.2024 г.
Валя Георгиева Панова
Валя Георгиева Панова, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-12/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-13/07.03.2024 г.
Валя Иванова Йорданова
Валя Иванова Йорданова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-20/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-3/05.02.2024 г.
Васил Пеев Пеев
Васил Пеев Пеев, държавен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-22/21.03.2024 г.
Васка Кирилова Николова
Васка Кирилова Николова, финансов контрольор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-6/14.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-1/17.01.2024 г.
Ваня Илиева Соколова-Лалова
Ваня Илиева Соколова-Лалова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-18/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-11/05.03.2024 г.
Валерия Захаринова Георгиева
Валерия Захаринова Георгиева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-21/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-20/18.03.2024 г.
Велизар Кирилов Славков
Велизар Кирилов Славков, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-9/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-4/16.02.2024 г.
Велина Антонова Попова
Велина Антонова Попова, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-27/31.03.2023 г.
Величка Ангелова Алексиева
Вера Спасова Шопова
Вера Спасова Шопова, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-22/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-18/15.03.2024 г.
Весела Атанасова Велева
Весела Атанасова Велева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-24/21.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-21/18.03.2024 г.
Виктор Илчев Милев
Виктор Илчев Милев, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-14/09.03.2023 г.
Виктория Божидарова Лалова
Виктория Божидарова Лалова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-7/22.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-6/20.02.2024 г.
Виктория Илиянова Йорданова
Виктория Илиянова Йорданова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-26/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-23/25.03.2024 г.
Виктория Тодорова Иванова
Виктория Тодорова Иванова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-16/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-16/11.03.2024 г.
Владислав Георгиев Русалинов
Владислав Георгиев Русалинов, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-23/21.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-19/15.03.2024 г.
Владислав Димитров Тоцев
Владислав Димитров Тоцев, н-к на сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-11/02.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-14/08.03.2024 г.
Владислав Митков Палев
Владислав Митков Палев, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-12/07.03.2024 г.
Владимир Веселинов Вълчев
Владимир Веселинов Вълчев, н-к на сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-10/01,03,2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-2/31.01.2024 г.
Владимир Владимиров Арабаджиев
Владимир Владимиров Арабаджиев, главен сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-8/23.02.2024 г.
Владимир Петков Бобев
Владимир Петков Бобев, н-к сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-19/15.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-17/12.03.2024 г.
Владимир Русев Янев
Владимир Русев Янев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-8/27.02.2023 г.
Вяра Лазарова Венева
Вяра Лазарова Венева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-В-13/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-В-10/05.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Валери Йорданов КокаровГл. специалист24-1/22.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Валерия Захаринова ГеоргиеваГл. експерт29.01.2009Изтегли
Държ. експерт94-В-145/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-117/08.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-122/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-143/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-14/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Валя Иванова ЙордановаМл. експерт17.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-В-143/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-174/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-142/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-В-192/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-7/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Валя Георгиева ПановаМл. експерт20.09.2017Изтегли
94-В-170/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-142/24.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-135/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-155/23.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Сътрудник по УЕПП94-В-81/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
24-В-1/23.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ваня Илиева Соколова-ЛаловаГл. експерт94-В-6/04.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-В-18/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Велизар Кирилов СлавковГл. сътрудник по УЕПП94-В-20/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-В-22/03.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Велина Антонова ПоповаГл. експерт29.01.2009Изтегли
Държ. експерт94-В-183/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-183/27.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-В-159/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-149/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-188/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-12/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Вера Спасова ШоповаСътрудник по УЕПП94-В-23/13.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-В-28/06.07.2022по чл.35, ал.1, т.2
Весела Атанасова ВелеваСт. експерт06.12.2010Изтегли
Държ. експерт94-В-172/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-172/06.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-В-134/22.04.2019по чл.35, ал.1 т.2
94-В-127/29.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-183/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-13/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Веска Цветанова КънчовскаГл. експерт94-В-26/24.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-В-31/21.07.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Васка Кирилова НиколоваФинан. контрольор94-В-3/01.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-В-17/27.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Виктор Илчев МилевГл. специалист08.01.2015
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
Н-к отдел94-В-154/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-146/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-79/30.03.2020по чл.35, ал.1,т.2
94-В-101/16.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-59/28.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Виктория Божидарова ЛаловаГл. експерт02.11.2015Изтегли
94-В-111/14.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-138/23.04.2019
94-В-138/14.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-93/12.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-В-190/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-9/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Виктория Тодорова ИвановаМл. експерт02.11.2015Изтегли
94-В-134/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-161/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-125/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-147/21.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-11/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Веселинов ВълчевН-к сектор94-00-151/24.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-В-27/05.07.2022по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Петков БобевН-к сектор04.07.2012Изтегли
94-В-178/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-147/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-134/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-193/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-19/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Русев ЯневГл. експерт94-В-1/04.01.2021по чл.35, ал.1, т1
94-В-11/12.01.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-10/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Владислав Георгиев РусалиновМл. експерт28.01.2009Изтегли
Държ. експерт94-В-156/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-165/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-В-144/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-144/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-В-15/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Владислав Димитров ТоцевГл. експерт19.05.2012
18.08.2015
28.09.2015
04.11.2015
04.05.2016
24.11.2016
01.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Н-к сектор94-В-130/28.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-В-133/19.04.2019
94-В-133/30.04.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-В-118/26.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-В-151/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Вяра Лазарова ВеневаДърж. екперт24-В-2/24.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване