имена, започващи с буква Ц

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Ц)
Цветан Атанасов Стоянов
Цветан Атанасов Стоянов, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-5/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-6/17.04.2024 г.
Цветанка Борисова Тричкова
Цветанка Борисова Тричкова, старши счетоводител
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-6/30.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-5/09.04.2024 г.
Цветелина Цветанова Петрова
Цветина Николаева Портних
Цветина Николаева Портних, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-4/22.03.2023 г.
Декларация по чл. 49 ал. 1, т. 2 - №94-Ц-4/21.03.2024 г.
Цецка Савова Савова
Цецка Савова Савова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-2/02.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-3/29.02.2024 г.
Цеца Стоянова Стоянова
Цеца Стоянова Стоянова, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-3/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Ц-2/23.01.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Цветан Атанасов СтояновСт. експерт94-Ц-70/14.09.2020по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-75/18.09.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-32/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-4/27.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Цветанка Борисова ТричковаСт. счетоводител94-Ц-6/10.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Цветина Николаева ПортнихГл. експерт09.03.2015Изтегли
94-Ц-49/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-37/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-26/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-31/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-3/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Цеца Стоянова СтояноваН-к отдел23-Ц-1/23.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-2/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Цецка Савова СавоваМл. експерт16.12.2016Изтегли
94-Ц-47/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-38/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-12/11.03.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-5/05.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-Ц-24/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-1/01.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване