имена, започващи с буква Т

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Т)
Таня Йорданова Попова
Таня Йорданова Попова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-1/14.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-2/19.02.2024 г.
Татяна Върбанова Илиева
Татяна Върбанова Илиева, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-5/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-3/29.02.2024 г.
Теодор Валентинов Михайлов
Теодор Валентинов Михайлов, директор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-13/04.04.2023 г.
Тодор Иванов Чилов
Тодор Иванов Чилов, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-6/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-7/07.03.2024 г.
Тодор Павлов Гайдаров
Тодор Павлов Гайдаров, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-4/02.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-4/29.02.2024 г.
Тодор Тодоров Чернев
Тодор Тодоров Чернев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-2/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-1/19.02.2024 г.
Тони Ванюшев Шопов
Тони Ванюшев Шопов, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-3/16.02.2023 г.
Теодора Георгиева Точева
Теодора Димитрова де Соуза Пиментел
Теодора Димитрова де Соуза Пиментел, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-10/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-11/15.03.2024 г.
Теодора Костадинова Полимерова
Теодора Миткова Станчева
Теодора Миткова Станчева, главен сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-8/07.03.2024 г.
Теодора Руменова Колева-Гявурова
Теодора Руменова Колева-Гявурова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-9/14.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-9/12.03.2024 г.
Теодорина Костадинова Костадинова
Теодорина Костадинова Костадинова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-7/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-6/06.03.2024 г.
Трифон Мирославов Маринов
Трифон Мирославов Маринов, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Т-8/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Т-10/13.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Таня Йорданова ПоповаСт. експерт14.04.2011Изтегли
Гл. експерт94-Т-99/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-65/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-35/13.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-68/05.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-3/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Върбанова ИлиеваГл. експерт04.07.2012Изтегли
94-Т-107/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-48/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-55/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-70/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник по УЕПП94-Т-35/14.03.2022по чл. 35, ал.1, т.1
94-Т-42/21.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Теодор Валентинов МихайловМл. юрисконсулт02.01.2013Изтегли
Гл. юрисконсулт94-Т-96/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-42/23.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-38/15.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-51/08.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел94-Т-7/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Де Соуза ПиментелСт. сътрудник по УЕПП19.09.2016Изтегли
94-Т-91/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник УЕПП94-Т-69/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-64/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-78/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-5/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Руменова Колева-ГявуроваМл. експерт21.01.2009
24.08.2012
Изтегли
Изтегли
94-Т-111/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-68/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-61/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-72/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-6/27.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Теодорина Костадинова КостадиноваГл. експерт18.01.2010Изтегли
94-Т-101/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-56/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-52/02.06.2020
94-Т-52/10.06.2020П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-60/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник по УЕПП94-Т-37/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
24-Т-1/23.03.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Тодор Иванов ЧиловН-к сектор04.07.2012
28.07.2016
14.09.2016
14.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт94-Т-113/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-59/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-48/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-79/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-4/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Павлов ГайдаровСт. експерт04.07.2012Изтегли
94-Т-98/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-57/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-41/21.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-39/18.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-Т-34/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
24-Т-2/25.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Тодоров ЧерневГл. експерт17.05.2012
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-Т-114/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-70/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-66/15.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-73/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-6/28.01.2022по чл.35, ал.1, т.2
Тони Ванюшев ШоповДърж. експерт17.05.2012Изтегли
94-Т-110/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-49/30.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-65/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-82/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-2/08.04.2022по чл.35, ал.1 т.2
Трифон Мирославов МариновСт.експерт23.01.2017
07.02.2017
Изтегли
Изтегли
94-Т-103/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-51/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-51/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-13/25.01.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-20/02.02.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-Т-36/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-1/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване