имена, започващи с буква С

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква С)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Савина Петрова Костадинова
Савина Петрова Костадинова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-27/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-20/12.03.2024 г.
Сашка Кирилова Колчева-Пищалова
Сашка Кирилова Колчева-Пищалова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-37/16.05.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-2/29.01.2024 г.
Светла Николова Йорданова
Светла Николова Йорданова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-28/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-23/15.03.2024 г.
Светлана Райкова Паунова-Кожухарова
Светлана Райкова Паунова-Кожухарова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-21/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-15/08.03.2024 г.
Светлана Светославова Маслянкова-Шаламанова
Светослава Валентинова Тонева
Светослава Валентинова Тонева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-4/14.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-9/23.02.2024 г.
Светослава Руменова Вангелова
Светослава Руменова Вангелова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-9/17.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-26/26.03.2024 г.
Свилен Гинев Тозев
Свилен Гинев Тозев, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-20/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-16/11.03.2024 г.
Силвия Жечева Киришева
Силвия Жечева Киришева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-10/22.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-8/21.02.2024 г.
Славея Ангелова Стоянова
Славимир Петров Горновски
Славимир Петров Горновски, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-24/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-22/13.03.2024 г.
Снежана Кънева Пънова
Снежана Кънева Пънова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-25/15.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-21/13.03.2024 г.
Соня Николаева Ангелова
Соня Николаева Ангелова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-8/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-3/29.01.2024 г.
София Минчева Джокова
София Минчева Джокова, гл. сътрудник по УЕПП/гл. експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-19/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 - №94-С-19/12.03.2024 г.
София Петрова Янкова
София Петрова Янкова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-17/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-13/07.03.2024 г.
София Чавдарова Борисова
София Чавдарова Борисова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-18/07.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-17/11.03.2024 г.
Стамболка Николова Маринчевска
Стамболка Николова Маринчевска, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-35/30.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-29/18.04.2024 г.
Станислав Димитров Димов
Станислав Димитров Димов, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-12/23.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-6/19.02.2024 г.
Станислав Станиславов Петрунов
Станислав Станиславов Петрунов, парламентарен секретар
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-18/11.03.2024 г.
Станислава Борисова Стойнова
Станислава Борисова Стойнова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-14/24.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-1/22.01.2024 г.
Стела Борисова Динева
Стела Борисова Динева, държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-3/13.02.2023 г.
Стела Стаменова Йорданова
Стела Стаменова Йорданова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-5/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-5/19.02.2024 г.
Стела Илиева Стойнова
Стела Илиева Стойнова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-32/24.03.2023 г.
Стериос Стериос Барес
Стериос Стериос Барес, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-6/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-7/20.02.2024 г.
Стоян Йорданов Тренин
Стоян Йорданов Тренин, ССИ
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-30/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-28/16.04.2024 г.
Стоян Йорданов Ранчев
Стоян Йорданов Ранчев, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-15/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-12/05.03.2024 г.
Стоян Митков Темелиев
Стоян Митков Темелиев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-23/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-14/08.03.2024 г.
Стефан Валери Жаблянов
Стефан Валери Жаблянов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-13/24.02.2023 г.
Силвия Асенова Методиева
Силвия Асенова Методиева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-29/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-24/15.03.2024 г.
Силвия Димитрова Лозанова
Силвия Димитрова Лозанова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-31/23.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-25/22.03.2024 г.
Силвия Йорданова Съботинова
Силвия Йорданова Съботинова, главен юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-36/04.04.2023 г.
Силвия Миткова Бончева
Силвия Миткова Бончева, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-11/23.02.2023 г.
Силвия Янчева Стоянова
Силвия Янчева Стоянова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-26/15.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-27/11.04.2024 г.
Симона Валериева Владимирова
Симона Валериева Владимирова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-00-162/05.04.2023 г.
Сирма Илиева Попниколова
Сирма Илиева Попниколова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-16/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-С-22/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-С-11/01.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Савина Петрова КостадиноваСт. експерт04.07.2012Изтегли
94-С-152/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-92/22.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-131/12.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-125/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-С-24/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Сашка Кирилова КолчеваСт. експерт26.09.2011
11.04.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-С-89/15.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-С-121/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-67/12.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-136/17.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-30/10.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
94-С-30/10.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Светла Николова ЙордановаГл. експерт22.05.2012Изтегли
94-С-112/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-75/04.04.2019по чл.35, ал1, т.2
94-С-63/08.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-70/09.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-22/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Светлана Райкова Паунова-КожухароваСт. експерт04.07.2012
12.08.2014
11.08.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-С-92/17.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-125/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-251/22.10.2019по чл.35, ал.1, т.4
94-С-122/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-113/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-17/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Светлана Стоянова ХристоваГл. експерт26.11.2009
01.08.2013
Изтегли
Изтегли
94-С-91/17.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-54/15.03.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-61/05.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-68/08.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-25/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Светослава Валентинова ТоневаДърж. експерт94-С-41/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Светослава Руменова ВангеловаМл. експерт20.11.2017Изтегли
94-С-86/15.05.2018по чл. 35, ал.1 т.2
94-С-86/08.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-С-168/28.06.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-С-86/29.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-С-93/22.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-82/21.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-80/15.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-С-7/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Свилен Гинев ТозевСътрудник УЕПП94-С-16/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Асенова МетодиеваМл. експерт22.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-С-113/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-78/08.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-94/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-90/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-С-20/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Димитрова ЛозановаМл.експерт14.03.2016
10.10.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-С-99/21.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-99/07.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-С-135/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-127/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-126/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-23/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Жечева КиришеваГл. експерт28.05.2012
17.01.2017
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-С-246/06.11.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-С-255/13.11.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-С-70/02.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-114/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-103/27.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-10/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Йорданова СъботиноваСт. юрисконсулт94-С-26/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Янчева СтояноваГл. експерт17.05.2012Изтегли
94-С-127/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-145/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-76/19.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-99/26.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-12/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Симона Валериева ВладимироваСт. експерт94-С-4/01.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Славимир Петров ГорновскиМл. експерт04.07.2012Изтегли
Гл. експерт94-С-145/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-134/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-101/29.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-77/13.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-19/19.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Сирма Илиева ПопниколоваСт. сътрудник по УЕПП94-С-15/14.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Снежана Кънева ПъноваН-к сектор12.10.2015Изтегли
94-С-146/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-97/23.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-126/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-106/29.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-С-14/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Соня Николаева АнгеловаГл. експерт17.05.2012Изтегли
94-С-119/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/04.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-С-128/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-74/18.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-118/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-8/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
София Минчева ДжоковаСт.експерт01.04.2015Изтегли
94-С-142/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-116/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-121/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-123/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник по УЕПП94-С-48/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-С-6/06.04.2022по чл. 35, ал.1, т.2
София Петрова ЯнковаСт. експерт23.05.2012Изтегли
94-С-147/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-88/16.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-96/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-110/07.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-С-52/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
24-С-2/24.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
София Чавдарова БорисоваГл. експерт13.06.2016Изтегли
94-С-150/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-140/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-100/29.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-66/02.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник по УЕПП94-С-50/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-С-55/16.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Стамболка Николова МаринчевскаГл. специалист08.01.2009
28.01.2009
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-С-129/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-122/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-102/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-69/09.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-9/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Станислав Димитров ДимовСт. сътрудник УЕПП94-00-11/04.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-С-27/29.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Стела Борисова ДиневаДърж. инспектор в инспекторат по чл. 46 ЗА94-С-36/20.07.2022по чл. 35, ал.1, т.1
94-С-38/03.08.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Стела Илиева ИлиеваГл. експерт22.01.2009Изтегли
94-С-116/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-94/22.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-72/14.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-95/23.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-21/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Стела Стаменова ЙордановаМл. експерт01.11.2013
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт94-С-115/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-115/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-65/11.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-82/15.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-С-5/05.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Валери Жабляновстарши експерт94-С-257/19.11.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-С-268/10.12.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Гл. сътрудник УЕПП94-С-138/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-124/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-С-238/01.12.2020по чл.35, ал.1, т.1
94-С-246/16.12.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-128/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-13/04.11.2022по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Йорданов РанчевДърж. експерт94-С-1/24.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Митков ТемелиевГл. експерт01.12.2017Изтегли
94-С-84/14.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-178/01.07.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-С-182/05.07.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-С-112/03.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-С-45/09.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-С-18/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване