имена, започващи с буква Р

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Р)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Радослав Благоев Ризов
Радостина Александрова Серафимова
Радостина Александрова Серафимова, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-12/21.03.2024 г.
Райна Здравкова Кънева
Райна Здравкова Кънева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-6/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-1/22.02.2024 г.
Ралица Пеева Пеева-Туева
Ралица Пеева Пеева-Туева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-14/23.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-13/22.03.2024 г.
Ралица Славчева Модева
Ралица Славчева Модева, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-15/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-11/19.03.2024 г.
Рая Димитрова Цвяткова
Рая Димитрова Цвяткова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-10/14.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-5/28.02.2024 г.
Родомир Иванов Рачов
Родомир Иванов Рачов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-5/24.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-3/26.02.2024 г.
Розалия Ангелова Иванова
Розалия Ангелова Иванова, н-к на отдел
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-4/27.02.2024 г.
Роман Руменов Минов
Роман Руменов Минов, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-8/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-7/12.03.2024 г.
Росана Дечкова Матева
Росана Дечкова Матева, главен сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-4/23.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-2/22.02.2024 г.
Росен Ивайлов Драганов
Росен Ивайлов Драганов, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-17/15.05.2023 г.
Роси Валериева Шайкова
Роси Валериева Шайкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-16/04.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-14/02.04.2024 г.
Росица Иванова Стоянова
Росица Иванова Стоянова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-7/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-8/13.03.2024 г.
Росица Йорданова Георгиева
Росица Йорданова Георгиева, гл. сътрудник УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-13/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-9/15.03.2024 г.
Румен Петров Младенов
Румен Петров Младенов, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-11/15.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-6/05.03.2024 г.
Румяна Николаева Богева
Румяна Николаева Богева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Р-12/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Р-10/15.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Райна Здравкова КъневаСт. експерт27.01.2009Изтегли
Гл. експерт94-Р-79/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-84/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-103/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт94-Р-141/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-9/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Райна Павлова Беломачева-ДимитроваСт. експерт01.12.2016Изтегли
94-Р-81/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-61/19.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/15.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-103/12.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-41/18.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ралица Славчева МодеваСт. експерт94-Р-8/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Рая Димитринова ЦвятковаГл. сътрудник УЕПП94-Р-11/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Родомир Иванов РачовГл. експерт09.06.2014Изтегли
94-Р-90/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-82/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-59/13.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-74/17.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-7/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Розалия Ангелова ИвановаН-к отдел04.07.2012
09.03.2015
19.04.2016
21.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Р-82/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-83/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор94-Р-101/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-143/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел94-Р-10/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Роман Руменов МиновМл. експерт94-Р-58/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-6/05.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Росана Дечкова МатеваСт. експерт94-Р-4/01.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-16/26.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Росен Ивайлов ДрагановДърж. експерт17.05.2012
09.04.2014
Изтегли
Изтегли
94-Р-72/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-94/15.05.2019
94-Р-94/17.06.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-83/29.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-145/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-5/05.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Роси Валериева ШайковаГл. експерт23-Р-1/23.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-13/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Росица Иванова СтояноваГл. експерт04.07.2012Изтегли
94-Р-95/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-57/17.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-94/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-89/31.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-14/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Румен Петров МладеновИнспектор94-Р-162/02.09.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-Р-167/10.09.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-41/12.03.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-33/10.02.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-Р-15/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Николаева БогеваСт. експерт28.01.2009Изтегли
Гл. експерт94-Р-70/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/19.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-56/12.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Р-136/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-44/18.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване