имена, започващи с буква Н

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Н)
Надежда Валентинова Моллова
Надежда Валентинова Моллова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-8/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-8/07.03.2024 г.
Надежда Димитрова Христова-Парова
Надежда Димитрова Христова-Парова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-4/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-4/20.02.2024 г.
Надежда Радославова Григорова
Надежда Радославова Григорова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-10/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-10-1/07.04.2023 г. П
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-7/27.02.2024 г.
Надя Илиева Сърнарова
Надя Илиева Сърнарова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-12/23.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-2/16.02.2024 г.
Наталия Венелинова Тодорова
Наталия Венелинова Тодорова, директор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-2/08.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-1/18.01.2024 г.
Наталия Викторова Илиева
Наталия Викторова Илиева, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-11/22.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-15/11.04.2024 г.
Наталия Лазарова Ковачка
Наталия Лазарова Ковачка, гл. счетоводител
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-6/28.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-11/15.03.2024 г.
Невена Емил Илиева
Невена Лазарова Милушева
Невена Лазарова Милушева, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-12/21.03.2024 г.
Никол Георгиева Христова
Никол Георгиева Христова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-15/10.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-9/12.03.2024 г.
Николай Валентинов Карамихов
Николай Валентинов Карамихов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-13/28.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-13/26.03.2024 г.
Николай Николаев Ненов
Николай Николаев Ненов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-1/31.01.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-5/20.02.2024 г.
Николай Светломиров Николов
Николай Светломиров Николов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-7/07.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-6/27.02.2024 г.
Николай Руменов Цветанов
Николай Руменов Цветанов, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-9/15.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-10/13.03.2024 г.
Николета Александрова Спасова
Николета Александрова Спасова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-14/07.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-14/02.04.2024 г.
Нина Красимирова Борисова
Нина Красимирова Борисова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-3/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Н-3/19.02.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Надежда Валентинова МолловаСт. експерт04.07.2012
19.01.2015
17.02.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Н-96/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-37/02.05.2019
94-Н-37/28.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-87/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-109/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-Н-62/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-2/30.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Димитрова Христова-ПароваСт. сътрудник УЕПП94-Н-16/18.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-18/27.07.2022по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Радославова ГригороваГл. експерт04.07.2012
28.08.2013
Изтегли
Изтегли
94-Н-95/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-188/06.12.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Н-52/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-82/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-121/08.07.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-Н-200/18.12.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-Н-110/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-4/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Надя Илиева СърнароваСт. експерт02.01.2018Изтегли
94-Н-57/15.05.2018по т.35, ал.1, т.2
94-Н-48/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-K-39/13.03.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-73/21.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Н-8/27.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Венелинова ТодороваГл. вътр. одитор01.07.2010Изтегли
Държ. вътр. одитор94-Н-81/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-50/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-66/27.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-50/25.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-43/07.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Викторова ИлиеваСт. експерт94-Н-15/01.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-17/19.07.2022по чл. 35, ал.1 т.2
Наталия Лазарова КовачкаГл. експерт94-00-111/09.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-13/24.06.2022по чл.35, ал.1, т.2
Никол Георгиева ХристоваМл. експерт23.03.2015Изтегли
94-Н-80/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-49/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-81/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-69/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-Н-7/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Николай Валентинов КарамиховГл. експерт94-Н-10/30.05.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-12/16.06.2022по чл.35, ал.1, т.2
Николай Николаев НеновСт. експерт04.07.2012Изтегли
Гл. експерт94-Н-91/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-53/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-89/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-104/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-6/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Николай Руменов ЦветановМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-Н-93/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-35/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-88/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-136/04.08.2020по чл.35, ал.2, т.4
94-Н-106/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-9/03.05.2022по чл. 35, ал. 1, т.2
Николай Светломиров НиколовГл. експерт94-Н-11/09.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-14/29.06.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Николета Александрова СпасоваМл. експерт22.01.2009
27.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-Н-83/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-44/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-79/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-114/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-5/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Нина Красимирова БорисоваГл. експерт07.09.2011Изтегли
94-Н-85/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-163/18.10.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Н-55/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-56/13.03.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-97/05.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-3/06.04.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване