имена, започващи с буква Н

Заглавие
Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Н)
Надежда Валентинова Моллова
Надежда Валентинова Моллова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-8/09.03.2023 г.
Надежда Димитрова Христова-Парова
Надежда Димитрова Христова-Парова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-4/16.02.2023 г.
Надежда Радославова Григорова
Надежда Радославова Григорова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-10/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-10-1/07.04.2023 г. П
Надя Илиева Сърнарова
Надя Илиева Сърнарова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-12/23.03.2023 г.
Наталия Венелинова Тодорова
Наталия Венелинова Тодорова, директор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-2/08.02.2023 г.
Наталия Викторова Илиева
Наталия Викторова Илиева, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-11/22.03.2023 г.
Наталия Лазарова Ковачка
Наталия Лазарова Ковачка, гл. счетоводител
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-6/28.02.2023 г.
Невена Емил Илиева
Невена Емил Илиева, сътрудник по УЕПП
Невена Лазарова Милушева
Невена Лазарова Милушева, главен експерт
Никол Георгиева Христова
Никол Георгиева Христова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-15/10.04.2023 г.
Николай Валентинов Карамихов
Николай Валентинов Карамихов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-13/28.03.2023 г.
Николай Николаев Ненов
Николай Николаев Ненов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-1/31.01.2023 г.
Николай Светломиров Николов
Николай Светломиров Николов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-7/07.03.2023 г.
Николай Руменов Цветанов
Николай Руменов Цветанов, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-9/15.03.2023 г.
Николета Александрова Спасова
Николета Александрова Спасова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-14/07.04.2023 г.
Нина Красимирова Борисова
Нина Красимирова Борисова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Н-3/15.02.2023 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Надежда Валентинова МолловаСт. експерт04.07.2012
19.01.2015
17.02.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Н-96/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-37/02.05.2019
94-Н-37/28.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-87/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-109/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-Н-62/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-2/30.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Димитрова Христова-ПароваСт. сътрудник УЕПП94-Н-16/18.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-18/27.07.2022по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Радославова ГригороваГл. експерт04.07.2012
28.08.2013
Изтегли
Изтегли
94-Н-95/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-188/06.12.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Н-52/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-82/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-121/08.07.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-Н-200/18.12.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-Н-110/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-4/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Надя Илиева СърнароваСт. експерт02.01.2018Изтегли
94-Н-57/15.05.2018по т.35, ал.1, т.2
94-Н-48/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-K-39/13.03.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-73/21.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Н-8/27.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Венелинова ТодороваГл. вътр. одитор01.07.2010Изтегли
Държ. вътр. одитор94-Н-81/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-50/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-66/27.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-50/25.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-43/07.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Викторова ИлиеваСт. експерт94-Н-15/01.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-17/19.07.2022по чл. 35, ал.1 т.2
Наталия Лазарова КовачкаГл. експерт94-00-111/09.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-13/24.06.2022по чл.35, ал.1, т.2
Никол Георгиева ХристоваМл. експерт23.03.2015Изтегли
94-Н-80/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-49/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-81/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-69/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-Н-7/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Николай Валентинов КарамиховГл. експерт94-Н-10/30.05.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-12/16.06.2022по чл.35, ал.1, т.2
Николай Николаев НеновСт. експерт04.07.2012Изтегли
Гл. експерт94-Н-91/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-53/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-89/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-104/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-6/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Николай Руменов ЦветановМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-Н-93/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-35/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-88/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-136/04.08.2020по чл.35, ал.2, т.4
94-Н-106/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-9/03.05.2022по чл. 35, ал. 1, т.2
Николай Светломиров НиколовГл. експерт94-Н-11/09.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-14/29.06.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Николета Александрова СпасоваМл. експерт22.01.2009
27.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-Н-83/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-44/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-79/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-114/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-5/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Нина Красимирова БорисоваГл. експерт07.09.2011Изтегли
94-Н-85/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-163/18.10.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Н-55/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-56/13.03.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Н-97/05.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-3/06.04.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване