имена, започващи с буква К

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква К)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Калина Васкова Копривленска-Цанева
Калина Васкова Копривленска-Цанева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-20/06.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-8/05.03.2024 г.
Калина Димитрова Стоева
Калина Рангелова Боянова
Калина Рангелова Боянова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-3/07.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-9/07.03.2024 г.
Калинка Емилова Боянова
Калинка Емилова Боянова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2- №94-К-13/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-15/15.03.2024 г.
Калинка Милчова Живкова
Калинка Милчова Живкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-14/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-17/26.03.2024 г.
Калоян Илиев Йорданов
Калоян Илиев Йорданов, н-к отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-12/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-4/01.02.2024 г.
Камелия Димитрова Пройкова
Камелия Димитрова Пройкова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-5/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-13/11.03.2024 г.
Карамфил Георгиев Попов
Карамфил Георгиев Попов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-10/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-6/20.02.2024 г.
Катерина Георгиева Ряхова
Катерина Георгиева Ряхова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-8/16.03.2023 г.
Костадинка Бойкова Манова
Костадинка Бойкова Манова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-15/21.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-19/29.03.2024 г.
Кристина Бориславова Лалова
Кристина Бориславова Лалова, старши юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-17/30.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-18/29.03.2024 г.
Красимир Славов Маринов
Красимир Славов Маринов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-21/07.04.2023 г.
Красимира Методиева Цветанова
Красимира Методиева Цветанова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-9/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-11/08.03.2024 г.
Красимира Момчилова Петрова
Красимира Момчилова Петрова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-1/22.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-7/22.02.2024 г.
Красимира Сашова Благоева-Ласкова
Красимира Сашова Благоева-Ласкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-18/31.03.2023 г.
Красимира Тодорова Колешева
Красимира Тодорова Колешева, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-6/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-12/08.03.2024 г.
Красина Недялкова Жекова
Красина Недялкова Жекова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-4/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-10/07.03.2024 г.
Кремена Денева Денева
Кремена Денева Денева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-2/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-16/19.03.2024 г.
Кристина Владимирова Генчева
Кристина Владимирова Генчева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-7/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-14/11.03.2024 г.
Кристина Ивова Давидкова
Кристина Ивова Давидкова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-16/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-К-3/30.01.2024 г.
Кръстина Росенова Иванова
Кръстина Росенова Иванова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-К-11/17.03.2023 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Калин Трифонов МариновЗам. главен директор94-К-12/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-К-19/12.05.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Калина Васкова КопривленскаГл. експерт23.01.2009
26.11.2013
Изтегли
Изтегли
94-К-172/21.05.2018по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-172/04.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-К-141/22.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-129/29.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-96/09.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-11/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Калина Рангелова БояноваГл. експерт04.07.2012Изтегли
94-К-216/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-155/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-127/27.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-124/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-8/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Калинка Емилова БояноваСт. експерт94-К-279/18.10.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-К-294/22.10.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник94-К-320/06.12.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-К-2/04.01.2022по чл.35, ал.1, т.2
Калинка Милчова ЖивковаИнспектор94-К-445/03.12.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-К-28/21.01.2019по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-К-27/21.01.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-21/21.01.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-31/29.01.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К15/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Калоян Илиев ЙордановаН-к отдел23-2/22.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-К-2/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Камелия Димитрова ПройковаМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-К-234/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-140/22.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-164/15.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-137/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-К-55/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-К-62/21.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Карамфил Георгиев ПоповСт. експерт17.05.2012
16.01.2013
10.10.2014
30.05.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-К-225/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-153/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-24/30.01.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-145/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-3/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Славов МариновМл. експерт21.01.2009Изтегли
Гл. експерт94-К-221/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-156/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-165/15.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-138/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-4/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Христов ЯкимовН-к кабинет94-К-24/12.08.2022по чл.35, ал.1, т.1
Красимира Методиева ЦветановаН-к сектор04.07.2012
16.12.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-К-202/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-146/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-106/14.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-121/21.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-14/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Момчилова ПетроваСт. експерт10.10.2013Изтегли
Гл. експерт94-К-235/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-111/11.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-52/24.02.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-147/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-18/09.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Тодорова КолешеваМл. експерт04.07.2012
10.04.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт94-К-214/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-150/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-134/03.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-105/15.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-13/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Красина Недялкова ЖековаСт. експерт04.07.2012
05.12.2017
Изтегли
Изтегли
94-К-231/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-147/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-144/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-143/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-К-53/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-К-1/28.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Кремена Денева ДеневаМл. експерт18.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-К-209/04.06.2018по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-205/06.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-К-165/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-152/12.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-89/05.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-5/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Ивова ДавидковаМл. експерт16.12.2016Изтегли
94-К-192/23.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-154/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-87/14.04.2020по чл.35, ал.1,т.2
94-К-76/15.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-К-6/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Владимирова ГенчеваМл. експерт28.01.2009Изтегли
Ст. експерт94-К-213/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-К-144/30.04.2019по чл.35,ал.1, т.2
94-К-132/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-132/29.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-9/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Кръстина Росенова ИвановаМл. експерт04.02.2013Изтегли
Гл. експерт94-К-228/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-К-164/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-К-143/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-К-158/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-К-16/03.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване