имена, започващи с буква Х

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Х)
Христена Василева Ангелова
Христена Василева Ангелова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Х-1/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Х-3/06.03.2024 г.
Христина Андонова Владимирова
Христина Андонова Владимирова, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Х-2/05.03.2024 г.
Христина Иванова Грозева
Христина Иванова Грозева, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Х-6/30.03.2023 г.
Христо Господинов Йорданов
Христо Господинов Йорданов, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Х-2-1/21.03.2023 г. П
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Х-1/14.02.2024 г.
Христо Иванов Цонков
Христо Иванов Цонков, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Х-4/14.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Х-5/13.03.2024 г.
Христо Райков Райков
Христо Райков Райков, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Х-3/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Х-4/11.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Христена Василева АнгеловаГл. експерт04.07.2012Изтегли
Държ. експерт94-Х-26/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-12/30.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-14/26.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-6/16.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-3/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Христина Андонова Владимировастарши експерт09.02.2015Изтегли
94-Х-24/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-25/04.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-Х-15/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-12/11.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Х-12/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-2/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Христина Иванова ГрозеваН-к отдел94-Х-11/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Х-1/01.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Христина Кирилова КирянскаМл. експерт94-Х-8/20.05.2022по чл. 35, ал.1, т.1
94-Х-9/23.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Христина Светославова НедковскаГл. сътрудник УЕПП94-Х-5/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Христо Иванов ЦонковГл. експерт04.07.2012
13.05.2015
09.09.2016
21.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Х-28/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-51/26.11.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Х-17/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-15/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-14/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-4/19.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Христо Райков РайковСт. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-Х-32/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-11/22.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-16/12.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Х-15/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Х-6/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване