имена, започващи с буква Е

Заглавие
Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Е)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Ева Атанасова Георгиева
Ева Атанасова Георгиева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-2/24.02.2023 г.
Евгения Петкова Петкова
Евгения Петкова Петкова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-11/21.03.2023 г.
Евгения Стоянова Катевска
Евгения Стоянова Катевска, директор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-4/28.02.2023 г.
Евгения Стефанова Трифонова
Евгения Стефанова Трифонова, ст. вътрешен одитор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-13-1/28.03.2023 г.П
Евелина Василева Захариева
Евелина Василева Захариева, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-3/27.02.2023 г.
Едислава Едуард Бедуян
Едислава Едуард Бедуян, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-14/28.03.2023 г.
Екатерина Димитрова Бухлева
Екатерина Димитрова Бухлева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-00-77/14.02.2023 г.
Екатерина Цветкова Стефанова
Екатерина Цветкова Стефанова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-6/09.03.2023 г.
Елена Евгениева Календжиева - Георгиева
Елена Евгениева Календжиева-Георгиева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-7/14.03.2023 г.
Елена Иванова Василева
Елена Иванова Василева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-12/23.03.2023 г.
Елена Панчева Пищовколева
Елена Панчева Пищовколева, директор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-16/19.04.2023 г.
Елена Пламенова Павлова-Георгиева
Елена Пламенова Павлова-Георгиева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-8/16.03.2023 г.
Елеонора Иванова Стоименова
Елеонора Иванова Стоименова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-10/20.03.2023 г.
Елеонора Рачева Николова
Елеонора Рачева Николова, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-9/20.03.2023 г.
Елианна Ганчева Тонева
Елианна Ганчева Тонева, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-15/29.03.2023 г.
Елисавета Елисеева Вълканова
Елисавета Елисеева Вълканова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Е-1/23.02.2023 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Ева Атанасова ГеоргиеваГл. експерт18.03.2009Изтегли
Държ. експерт94-Е-212/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-147/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-80/13.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Е-111/07.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-7/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Евгения Петкова ПетковаМл. експерт94-00-119/13.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-00-159/28.06.2022
94-Е-18/01.07.2022
по чл. 35, ал.1, т.2
Евелина Василева ЗахариеваН-к отдел94-Е-46/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-5/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Едислава Едуард БедуянМл. експерт94-Е-4/30.03.2022по чл.35, ал.1 т.2
Екатерина Димитроа БухлеваГл. експерт20.04.2016Изтегли
94-Е-211/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-134/30.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-106/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-102/26.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-8/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Екатерина Цветкова СтефановаСт. експерт04.07.2012Изтегли
94-Е-219/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Е-162/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-134/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-122/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник по УЕПП94-Е-44/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-E-1/28.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Елена Евгениева Календжиева-ГеоргиеваМл. експерт94-Е-16/16.05.2022по чл.35, ал.1, т.1
по чл. 35, ал.1, т.1
94-Е-17/03.06.2022по чл.35, ал.1, т.2
Елена Панчева ПищовколеваН-к отдел16.11.2009Изтегли
94-Е-222/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Директор94-Е-165/15.05.2019
94-Е-165/15.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-136/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-117/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-14/29.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Елена Пламенова Павлова-ГеоргиеваГл. експерт04.07.2012Изтегли
94-Е-224/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-389/26.11.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Е-138/02.05.2019
94-Е-138/03.05.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-138/10.06.2020
94-Е-148/17.06.2020П
по чл.35, ал.1,т.2
94-Е-121/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-11/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Елена Христова БолтанджиеваСъветник ПК МИР94-Е-259/30.12.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-Е-8/12.01.2022по чл.35, ал.1, т.2
Гл. секретар94-Е-3/29.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
Елеонора Иванова СтоименоваМл. експерт21.01.2009Изтегли
Ст. експерт94-Е-202/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-127/24.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-117/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-74/08.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Е-12/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Елеонора Рачева Николова-ГориноваГл. експерт31.01.2009Изтегли
Н-к сектор94-Е-207/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-102/10.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-67/03.04.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-84/19.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Е-13/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Елианна Генчева ТоневаГл. юрисконсулт94-Е-19/20.07.2022по чл. 35, ал.1, т.1
Н-к отдел94-Е-20/10.08.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Елисавета Елисеева ВълкановаГл. сътрудник УЕПП94-Е-6/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване