имена, започващи с буква Д

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Д)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Даниела Гълъбова Качериева
Даниела Гълъбова Качериева, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-6/28.02.2024 г.
Даниела Данаилова Русева
Даниела Данаилова Русева, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-7/21.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-4/21.02.2024 г.
Даниела Едуард Малхасян
Даниела Едуард Малхасян, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-3/14.02.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-3-1/15.02.2023 г. П
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-2/13.02.2024 г.
Дарина Георгиева Жодева
Дарина Георгиева Жодева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-11/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-9/06.03.2024 г.
Деница Цветозарова Цанкова
Деница Цветозарова Цанкова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-24/24.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-22/28.03.2024 г.
Десислава Благоева Митова
Десислава Благоева Митова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-15/14.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-11/08.03.2024 г.
Десислава Георгиева Господинова-Христова
Десислава Георгиева Господинова-Христова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-9/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-5/26.02.2024 г.
Десислава Димитрова Янкова
Десислава Димитрова Янкова, главен юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-26/05.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-23/28.03.2024 г.
Десислава Димитрова Колева
Десислава Димитрова Колева, директор
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-18/18.03.2024 г.
Десислава Кирилова Чернева
Десислава Кирилова Чернева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-6/16.02.2023 г.
Десислава Стефанова Петрова Текнеджиева
Десислава Чанкова Съботинова
Десислава Чанкова Съботинова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-21/22.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-16/15.03.2024 г.
Деляна Николаева Пеневска-Мяшкова
Деляна Николаева Пеневска-Мяшкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-12/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-10/07.03.2024 г.
Деян Соколов Алексиев
Деян Соколов Алексиев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-19/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-15/15.03.2024 г.
Диана Георгиева Димитрова
Диана Георгиева Димитрова, старши счетоводител
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-18/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-19/18.03.2024 г.
Диана Петрова Трифонова
Диана Петрова Трифонова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-4/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-1/09.02.2024 г.
Диман Илков Рохлев
Диман Илков Рохлев, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-23/24.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-21/22.03.2024 г.
Димитринка Спасова Гуцова
Димитринка Спасова Гуцова, н-к на отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-27/10.04.2023 г.
Димитър Асенов Ганчев
Димитър Асенов Ганчев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-10/07.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-7/28.02.2024 г.
Димитър Веладинов Битолски
Димитър Веладинов Битолски, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-8/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-8/28.02.2024 г.
Димитър Мариов Димитров
Димитър Мариов Димитров, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-14/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-12/11.03.2024 г.
Димитър Маринов Каварджиков
Димитър Маринов Каварджиков, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-16/14.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-14/14.03.2024 г.
Добринка Светославова Юрукова
Добринка Светославова Юрукова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-20/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-17/15.03.2024 г.
Добромира Панчева Панчева
Добромира Панчева Панчева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-13/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-13/11.03.2024 г.
Дончо Гошев Стоименов
Дончо Гошев Стоименов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Д-5/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Д-3/20.02.2024 г.
Драган Иванов Драганов
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Даниела Гечева ЩрегарскаР-л инспекторат15.01.2009
08.10.2012
12.10.2012
04.03.2013
12.02.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. инспектор94-Д-129/10.05.2018по чл. 35, ал.1 т.2
Държ. инспектор94-Д-129/14.05.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-Д-28/31.01.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-42/20.02.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-26/25.01.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-18/19.01.2022по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Данаилова РусеваСътрудник УЕПП94-Д-337/25.11.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-342/10.12.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-125/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Мл. експерт94-Д-33/01.02.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-35/02.02.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-13/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Едуард МалхасянЗам.-директор ГД12.06.2012Изтегли
Държ. експерт94-Д-147/21.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-75/20.03.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-89/11.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-99/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-5/05.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Дарина Георгиева ЖодеваГл. експерт28.01.2009
01.11.2013

16.07.2015

Изтегли
Изтегли

Изтегли

94-Д-174/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-313/24.10.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Д-138/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-128/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-Д-127/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-124/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-125/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.4
94-Д-14/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-29/05.07.2022по чл.35, ал.1, т.4
Деляна Николаева Пеневска-МяшковаГл. експерт26.01.2009
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-172/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-137/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-136/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-56/11.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-15/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Георгиева Господинова-ХристоваН-к отдел94-Д-204/26.06.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-227/16.07.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-152/12.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-50/01.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-3/04.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Благоева МитоваН-к рег. сектор04.07.2012Изтегли
Гл. експерт94-Д-181/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-106/15.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-349/18.12.2019по чл.34, ал.1, т.4
94-Д-130/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-112/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-19/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Димитрова ЯнковаГл. юрисконсулт94-Д-94/18.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-2/29.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-26/12.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Кирилова ЧерневаСт. експерт94-Д-279/05.09.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Д-286/13.09.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-Д-90/29.03.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-117/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-48/26.02.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-9/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Чанкова СъботиноваМл. експерт04.03.2015
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
94-Д-133/14.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-158/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-143/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-120/07.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-23/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Деян Соколов АлексиевМл. експерт01.08.2012Изтегли
Ст. експерт94-Д-146/21.05.2018по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-116/19.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-83/24.04.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-84/13.04.2021

94-Д-59/16.02.2022

по чл.35, ал.1, т.2

по чл. 35, ал.1, т.2

Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Диана Петрова ТрифоноваГл. експерт12.08.2015
03.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-173/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-111/18.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-114/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-105/26.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт94-Д-4/05.04.2022по чл.35, ал.1,т.2
Диман Илков РохлевМл. експерт94-Д-33/01.08.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-33/01.08.2022

94-Д-34-1/10.08.2022П

по чл.35, ал.1, т.2
Димитрина Спасова ГуцоваДиректор91-М-231/13.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Асенов ГанчевСтарши юрисконсулт03.07.2017Изтегли
94-Д-69/15.03.2018по чл.35, ал.1, т1
Изтегли
94-Д-191/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-153/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-139/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-101/23.04.2021по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-25/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Веладинов БитолскиМл. експерт28.01.2009Изтегли
Гл. експерт94-Д-193/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-150/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-97/15.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-133/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-7/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Маринов КаварджиковГл. експерт04.07.2012
02.06.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-204/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-130/02.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-149/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-122/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д18/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Маринов ПлатниковМл. експерт01.11.2012
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
94-Д-205/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-Д-160/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-145/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-92/16.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-16/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Мариов ДимитровМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-Д-197/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-161/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-138/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-121/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-21/19.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Добринка Светославова ЮруковаСт. експерт16.03.2009Изтегли
Гл. експерт94-Д-202/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-123/24.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-124/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-94/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-22/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Добромира Панчева ПанчеваМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-Д-203/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-129/02.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-147/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-111/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-20/19.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Дончо Гошев СтоименовМл. експерт17.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-Д-166/30.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-144/08.05.2019по чл.35, ал.1,т.2
94-Д-90/12.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Д-131/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Д-8/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване