имена, започващи с буква Б

Заглавие
Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията, на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Б)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Бистра Томева Господинова
Бистра Томева Господинова, дър. инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-1/13.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-1/30.01.2024 г.
Биляна Георгиева Щерянова
Биляна Георгиева Щерянова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-8/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-9/08.04.2024 г.
Борислав Иванов Драгулев
Борислав Иванов Драгулев, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-9/22.03.2023 г.
Борислав Иванов Мирков
Борислав Иванов Мирков, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-10/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-3/20.02.2024 г.
Борислав Милков Илиев
Борислав Милков Илиев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-3/24.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-7/20.03.2024 г.
Боряна Ангелова Чунчукова
Боряна Ангелова Чунчукова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-2/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-2/19.02.2024 г.
Боряна Бориславова Менцел
Боряна Бориславова Менцел, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-11/28.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-8/28.03.2024 г.
Боряна Любенова Некезова
Боряна Любенова Некезова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-7/14.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-5/01.03.2024 г.
Боряна Пламенова Николова
Боряна Пламенова Николова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-4/24.02.2023 г.
Бояна Ненкова Христова
Бояна Ненкова Христова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-6/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-6/08.03.2024 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-6-1/12.03.2024 г. П
Благовест Валентинов Петров
Благовест Валентинов Петров, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Б-5/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Б-4/28.02.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Биляна Георгиева ЩеряноваСт. експерт22.05.2012
30.04.2015
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт94-Б-84/04.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-39/08.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-74/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-65/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-9/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Бистра Томева ГосподиноваДърж. инспектор в инспекторат по чл. 46 от ЗА94-Б-15/12.08.2022по чл.35, ал.1, т.1
по чл.35, ал.1, т.2
Благовест Валентинов ПетровМл. експерт04.07.2012
23.08.2013
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-Б-104/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-77/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-98/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-78/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-5/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Борислав Иванов ДрагулевМл. експерт01.03.2010Изтегли
94-Б-109/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-83/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-100/15.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-85/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-11/13.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Борислав Иванов МирковСътрудник по УЕПП23-Б-1/23.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-8/19.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Борислав Милков ИлиевМл. експерт01.07.2015
01.09.2017
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт94-Б-86/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Б-79/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-80/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-80/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-3/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Боряна Ангелова ЧунчуковаСт. сътрудник УЕПП94-Б-13/18.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-14/27.07.2022по чл.25, ал.1, т.2
Боряна Любенова НекезоваСт. експерт16.04.2009Изтегли
94-Б-92/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-92/03.07.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-Б-76/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-95/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-84/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Б-7/19.04.2022почл.35, ал.1, т.2
Боряна Мирославова МенцелСт. експерт94-Б-109/01.07.2020по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-114/20.07.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-71/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Б-4/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Боряна Пламенова НиколоваГл. сътрудник94-Б-46/28.03.2018чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Б-102/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-Б-63/02.05.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-81/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-96/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-66/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-2/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Бояна Ненкова ХристоваСт. експерт04.07.2012
21.06.2017
Изтегли
Изтегли
94-Б-74/14.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-67/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-57/14.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Б-59/13.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Б-6/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване