Индустриалните зони и паркове привличат чуждестранни инвеститори

Индустриалните зони и паркове ще се превърнат в атрактивна територия за привличане на чуждестранни инвеститори и създаване на нови работни места. Това е шанс за реиндустриализация на България и за преодоляване на регионалните дисбаланси. Затова Министерството на иновациите и растежа (МИР) подкрепя развитието и изграждането на  11 индустриални зони и парка в страната с близо 207 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на петото издание на събитието на двустранните търговски камари в страната – „Business Networking Evening: Europe and Beyond 2024”.

Проектите за индустриални паркове и зони, които Министерството на иновациите и растежа финансира, се намират основно в Северна България – в Русе, Шумен (два индустриални парка), Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище и Сливен.

„Основна задача на МИР е да насърчава инвестициите, иновациите и конкурентоспособността с цел подобряване на бизнес средата и създаване на добри условия за българските и чуждестранните инвеститори“, заяви още Ангелов. Той добави, че целият ресурс на министерството е насочен към създаване и развитие на иновативна бизнес среда. „Стартирахме и процедури по двете европрограми за бизнеса – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с общ бюджет от 5 млрд. лв. Те също са насочени към развитие на иновациите и към повишаване на конкурентоспособността на българските фирми“, посочи зам.-министърът на иновациите и растежа.

Зам.- министър Ангелов подчерта, че съвместната работа на министерството и двустранните търговски камари допринася за подобряване на бизнес средата.

Събитието на 13-те двустранни търговски камари цели да представи единството на международно ориентирания бизнес в страната. В събитието участваха още зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Индустриалните зони и паркове привличат чуждестранни инвеститори