мир

Министерството на иновациите и растежа финансира изграждането на Дунавски индустриален технологичен парк в Свищов с близо 27 млн. лв. Това е одобреният бюджет на проекта по процедурата за развитие на индустриалните зони и паркове от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изпълнението на проекта ще бъде ключово за икономическия растеж на региона, както и за задържането на младите в областта. Това заяви министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов на работна среща в Община Свищов с кмета на града Генчо Генчев, областния управител на Велико Търново Ивайло Здравков и представители на местния бизнес. В срещата участва и Деляна Иванова, и.д. председател на НС на Българската банка за развитие и представители на партньорите по проекта.

„Една от целите на Българската банка за развитие е да подпомага държавата в политики за преодоляване на регионални дисбаланси,  каквато е политиката за изграждане на индустриални зони и паркове. С тяхното изграждане на практика започва реиндустриализацията на България. Гражданите на Свищов имат с какво да се гордеят, тъй като това е единственият град, който не е областен център и е класиран за финансиране за изграждане на изцяло общински индустриален технологичен парк. Убеден съм, че това ще бъде катализатор, който допълнително ще стимулира развитието на региона“, каза министър Карадимов.

По процедурата за развитие на индустриалните зони и паркове Министерството на иновациите и растежа класира 11 проекта в 10 общини за общо 207 млн. лв. Общините са Русе, Шумен, Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище и Сливен.

На срещата бяха представени и възможностите за развитие на индустриалните зони и подкрепа за инвеститори по линия на МИР – чрез Българската банка за развитие, Българската агенция за инвестиции, Фонда на фондовете и европрограмите, които Министерството на иновациите и растежа администрира. По време на разговора стана ясно, че ББР може да осигури предварителното финансиране за изпълнението на проектите, след като Министерският съвет одобри новата стратегия на банката, която й позволява да подкрепя публични инвестиции, изпълнявани с национални и европейски средства.

мир