4_07_24

Българската банка за развитие ще подкрепи държавни и общински болници. Новата стратегия на банката предвижда тя да подпомага държавата в изпълнението на публични политики в стратегически сектори като „Здравеопазване“. Това заяви министърът на иновациите и растежа доц. Росен Карадимов на среща с ръководствата на общински и държавни лечебни заведения (с над 50 на сто държавно участие в капитала), организирана от Министерството на иновациите и растежа съвместно с Министерството на здравеопазването. В нея участваха министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева, зам.-министърът на иновациите и растежа Веселина Минчева, зам.-министърът на здравеопазването Добромира Карева, и.д. председател на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова, изпълнителният директор на ББР Илия Караниколов, изпълнителният директор и председател на УС на Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ Бисер Петков, както и представители на над 100 болници от страната.

МИРНа срещата бяха представени възможностите за подкрепа на държавни и общински болници по линия на Министерството на иновациите и растежа – чрез Българската банка за развитие и Фонда на фондовете, по европейските програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

ББР разработва нова програма в подкрепа на лечебните заведения в страната, обясни Деляна Иванова. Програмата е насочена към болници с над 50% държавна/общинска собственост, които предвиждат инвестиции в подобряване на инфраструктурата и медицинското оборудване, така че да се повиши обемът и качеството на предоставяните медицински услуги.

мирЗа финансиране могат да кандидатстват и лечебните заведения, които са обект на национална политика за оздравяване и развитие, изпълняващи План за преструктуриране и устойчиво развитие. ББР може да отпуска дългосрочно инвестиционно финансиране до 90% от инвестициите или от размера на одобрената бизнес програма, като осигури средствата за закупуване на медицинска техника и за реализиране на дейностите по ремонт и обновяване на болничните заведения.

Предвидена е възможност и за ползване на кредитна линия за оборотни нужди за покриване на текущи задължения към контрагенти. С този инструмент, от една страна, банката гарантира плащанията към доставчици, като намалява нивото на задлъжнялост в системата и позволява по-добро управление на паричните потоци. От друга страна, осигурява публичния интерес чрез стриктен контрол на разходи и плащания от страна на болничните заведения. По този начин ББР изпълнява ролята си на банка за развитие и на гарант за прозрачно функциониране на публичните финанси в сектор „Здравеопазване“.

„По линия на кохезионната политика на ЕС държавните и общински болници имат достъп до безвъзмездна финансова помощ и до финансови инструменти в сътрудничество с малки и средни предприятия“, заяви зам.-министър Минчева. В момента Фонд на фондовете разработва финансови инструменти за енергийна ефективност. Всички болници могат да използват и услугите на Европейските цифрови иновационни хъбове, финансирани по ПНИИДИТ. Съвместно с МСП, научни организации и висши училища, местни власти, лечебните заведения могат да изградят дългосрочно и устойчиво по програмата за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии, подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ (БФП) до 30 млн. лв.

Болниците ще имат достъп и до близо 442 млн. лв. чрез финансовите инструменти по Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027, които се изпълняват от Фонд на фондовете, обясни изпълнителният директор на Фонда Бисер Петков. В сектор „Здравеопазване“ подкрепата с финансови инструменти може да бъде насочена към обновяване на медицинската апаратура, свързана с диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания; ново строителство на общинска здравна инфраструктура; подпомагане на общопрактикуващи лекари с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места; мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика и др. Съществена новост за този програмен период е, че финансирането с финансови инструменти ще включва и възможност за комбинирана подкрепа с БФП в една операция до 50% от предоставеното финансиране.

мир