имена, започващи с буква П

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква П)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Павлина Методиева Илиева
Павлина Методиева Илиева, гл. специалист
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-3/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-6/28.03.2024 г.
Паолина Йорданова Йорданова
Паолина Йорданова Йорданова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-5/21.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-1/20.02.2024 г.
Петя Бойчова Стоянова
Петя Бойчова Стоянова, н-к отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-7/23.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-4/21.03.2024 г.
Петя Валентинова Найденова-Андреева
Петя Валентинова Найденова-Андреева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-9/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-9/10.04.2024 г.
Петя Станева Пиперкова
Петя Станева Пиперкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-1/17.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-8/28.03.2024 г.
Полина Александрова Шишкова
Полина Александрова Шишкова, съветник
Полина Надкова Найденова
Полина Надкова Найденова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-2/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-2/15.03.2024 г.
Полина Жорова Гочева
Полина Жорова Гочева, старши юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-10/29.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-7/28.03.2024 г. гл. юрисконсулт
Първолета Димитрова Чапкънова
Първолета Димитрова Чапкънова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-П-4/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-П-5/26.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Павлина Методиева ИлиеваГл. специалист94-П-11/10.05.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-П-12/11.05.2022по чл.35, ал.1, т.3
94-П-15/30.05.2022по чл.35, ал.1, т.3
94-П-16/30.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Паолина Йорданова ЙордановаГл.експерт18.05.2016
03.01.2017
Изтегли
Изтегли
94-П-44/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-П-43/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-П-34/21.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
Държ. експерт94-П-46/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-П-8/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Пенка Господинова Василева-ГеоргиеваДиректор94-00-221/08.08.2022по чл.35, ал.1, т.1
Петко Здравков МанчевМл. експерт17.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-П-58/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-П-50/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-П-48/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-П-50/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-П-3/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Петя Бойчова СтояноваСт. експерт01.09.2016
15.09.2016
Изтегли
Изтегли
94-П-47/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-П-52/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-П-46/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-П-41/12.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел94-П-7/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Петя Валентинова Найденова-АндрееваГл. експерт94-П-9/28.04.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Петя Станева ПиперковаМл. експерт09.03.2015Изтегли
94-П-41/10.05.2018по чл.35, ал.1 т.2
Ст. експерт94-П-33/16.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-П-45/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-П-44/26.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-П-2/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Полина Надкова Найденовасъветник към ПК22.05.2017Изтегли
94-П-42/17.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-П-29/09.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-П-31/18.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-П-28/01.03.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-П-30/04.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-П-22/24.02.2022
94-П-22/24.02.2022П
по чл.35, ал.1, т.2
Полина Жорова ГочеваСт. експерт94-П-5/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-П-10/10.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Първолета Димитрова ЧапкъноваСт. сътрудник УЕПП94-П-17/15.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-П-18/10.08.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване