имена, започващи с буква М

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква М)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Магдалена Иванова Георгиева
Магдалена Иванова Георгиева, държавен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-23/22.03.2024 г.
Магдалена Николова Зашева
Магдалена Николаева Зашева, държавен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-25/25.03.2024 г.
Магдалена Стоянова Тодорова
Магдалена Стоянова Тодорова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-35/28.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-36/29.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-32/19.04.2024 г.
Марин Стефанов Петров
Марин Стефанов Петров, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-26/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-6/20.02.2024 г.
Мануела Пламенова Денева-Митева
Мануела Пламенова Денева-Митева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-17/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-17-1/20.03.2023 г.П
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-19/18.03.2024 г.
Мариела Велизарова Кючукова
Мариела Велизарова Кючукова, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-27/29.03.2024 г.
Мариела Иванова Стефанова
Мариела Иванова Стефанова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-15/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-13/06.03.2024 г.
Мира Славчева Йосифова
Мира Славчева Йосифова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-34/28.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-29/02.04.2024 г.
Мира Пепова Дудевска
Мира Пепова Дудевска, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-6/21.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-5/19.02.2024 г.
Мирослава Славчева Добринова
Мирослава Славчева Добринова, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-16/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-11/01.03.2024 г.
Маргарита Емилова Миланова
Маргарита Емилова Миланова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-18/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-10/01.03.2024 г.
Маргарита Станкова Хранова
Маргарита Станкова Хранова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-24/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-20/19.03.2024 г.
Маргарита Христова Медникарова
Маргарита Христова Медникарова, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-31/02.04.2024 г.
Мариана Костадинова Мишурова
Мариана Костадинова Мишурова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-9/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-8/26.02.2024 г.
Мариета Иванова Рашкова-Попова
Мариета Иванова Рашкова-Попова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. - №94-М-13/07.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-15/07.03.2024 г.
Мариела Стоянова Кацамунска-Петрова
Мариела Стоянова Кацамунска-Петрова, младши експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-28/29.03.2024 г.
Мария Атанасова Христова
Мария Атанасова Христова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-23/15.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-16/13.03.2024 г.
Мария Иванова Лазарова
Мария Иванова Лазарова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-19/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-26/28.03.2024 г.
Мария Михайлова Петрова
Мария Михайлова Петрова, началник на политическия кабинет
Мария Младенова Младенова
Мария Младенова Младенова, н-к отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-20/14.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-33/23.04.2024 г.
Мария Николаева Иванова
Мария Николаева Иванова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-28/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-18/15.03.2024 г.
Мария Щерева Ставрева
Мария Щерева Ставрева, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-32/23.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-24/22.03.2024 г.
Мариян Николаев Попов
Мариян Николаев Попов, главен юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-11/02.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-2/31.01.2024 г.
Мартин Ивайлов Мирчев
Мартин Ивайлов Мирчев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-40/12.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-35/09.05.2024 г.
Мартин Пенчев Лесев
Мартин Пенчев Лесев, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-8/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-7/22.02.2024 г.
Мартин Стефанов Хубчев
Мартин Стефанов Хубчев, главен юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-43/27.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-30/02.04.2024 г.
Марушка Владимирова Генова
Марушка Владимирова Генова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-4/14.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-3/05.02.2024 г.
Мая Василева Манолова
Мая Василева Манолова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-30/22.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-22/20.03.2024 г.
Миглена Ангелова Милева
Миглена Ангелова Милева, н-к отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-31/22.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-31-1/24.03.2023 г. П
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-14/07.03.2024 г.
Милен Димитров Марков
Милен Димитров Марков, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-10/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-1/25.01.2024 г.
Милена Атанасова Божкова
Милена Атанасова Божкова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-5/20.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-4/15.02.2024 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-4-1/15.02.2024 г.П
Милена Венелинова Диомова
Милена Венелинова Диомова, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-14/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-12/05.03.2024 г.
Милена Георгиева Димитрова
Милена Георгиева Димитрова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-25/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-17/15.03.2024 г.
Милена Малгожата Пачевска
Милена Малгожата Пачевска, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-12/02.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-9/29.02.2024 г.
Милена Стефанова Симова
Милена Стефанова Симова, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-27/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-21/19.03.2024 г.
Миряна Александрова Драгомирова-Иванчева
Миряна Александрова Драгомирова-Иванчева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-М-42/26.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-М-36/13.05.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Магдалена Стоянова ТодороваГл. експерт22.05.2012Изтегли
94-М-284/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-267/02.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-231/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-164/19.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-23/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мануела Пламенова Денева-МитеваДърж. експерт94-М-454/01.11.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-М-464/10.11.2021по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор94-М-498/13.12.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-М-17/11.01.2022по чл.35, ал.1, т.2
94-М-18/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Емилова МилановаСт. експерт94-М-485/02.09.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-М-486/02.09.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-487/02.09.2019по чл.35, ал.1, т.4
94-М-219/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-М-190/27.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Маргарита Станкова ХрановаГл. експерт23.03.2009Изтегли
94-М-243/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-270/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-235/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-162/16.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-21/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Игнатова ХристоваГл. юрисконсулт94-М-37/20.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-М-40/11.08.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мариана Костадинова МишуроваМл. експерт17.05.2012Изтегли
94-М-257/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-300/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-223/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-М-165/19.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-12/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мариела Иванова СтефановаГл. експерт26.08.2009
16.03.2011
Изтегли
Изтегли
94-М-256/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-269/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-243/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-208/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-15/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мариета Иванова Рашкова-ПоповаСт. сътрудник по УЕПП03.05.2016Изтегли
94-М-259/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-282/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-237/03.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-194/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник УЕПП94-М-14/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Марин Стефанов ПетровГл. експерт94-М-211/14.05.2018по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-303/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-209/21.05.2020по чл. 35 ал.1,т.2
94-М-221/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-20/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мария Атанасова ХристоваСт. експерт04.07.2012
15.11.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-М-273/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-278/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-240/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-203/05.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-24/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мария Иванова ЛазароваМл. експерт01.11.2012
02.01.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт94-М-255/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-299/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-250/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-147/13.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-М-17/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мария Младенова МладеноваГлавен експерт20.08.2013Изтегли
94-М-287/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-595/10.12.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-М-316/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор94-М-295/15.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-233/14.05.2021
94-М-280/11.06.2021П
по чл.35, ал.1, т.2
Н-к отдел94-М-9/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мария Николаева ИвановаГл. експерт21.01.2009
20.02.2017
Изтегли
Изтегли
94-М-230/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-229/19.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-198/18.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-202/05.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-22/26.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мариян Николаев ПоповСт. юрисконсулт94-М-104/16.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мартин Ивайлов МирчевГл. експерт94-М-74/22.02.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-М-78/01.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мартин Пенчев ЛесевСт. сътрудник УЕПП94-М-439/15.09.2020по чл.35, ал.1, т.1
94-М-467/23.09.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-167/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-11/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Марушка Владимирова ГеноваГл. експерт94-М-116/14.03.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-229/28.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт94-М-569/20.11.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Държ. експерт94-М-306/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-167/08.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-М-140/08.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-7/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мая Василева МаноловаГл. експерт2205.2012
09.07.2014
21.03.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-299/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-313/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-272/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-213/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-71/18.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Миглена Ангелова МилеваСт. експерт94-М-192/02.05.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-221/21.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-252/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-143/26.03.2020по чл.35, ал.1 т.2
Държ. експерт94-М-93/15.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-37/21.01.2022по чл.35, ал.1, т.2
Милен Димитров МарковМл. експерт06.06.2016Изтегли
Ст. експерт94-М-209/11.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
92-М-252/04.06.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-М-439/27.08.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-М-447/27.08.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-М-199/09.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-116/05.03.2020по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник УЕПП94-М-531/10.11.2020по чл.35, ал.1, т.1
94-М-536/17.11.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-69/23.02.2021почл.35, ал.1, т.2
94-М-10/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Милена Атанасова БожковаМл. експерт17.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-М-265/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-240/23.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-291/12.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-236/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-8/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Милена Венелинова ДиомоваМл. експерт04.07.2012Изтегли
Мл. експерт94-М-303/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-М-232/22.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-266/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-152/14.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник по УЕПП94-М-101/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-М-111/21.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Милена Георгиева ДимитроваСт. експерт26.01.2009
30.03.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-М-275/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-246/24.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-184/12.05.2020по чл., 35, ал.1, т.2
94-М-197/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-91/11.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Милена Малгожата ПачевскаСт. експерт26.01.2009Изтегли
Гл. експерт94-М-208/11.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-208/22.05.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-М-166/20.03.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-48/27.01.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-25/01.02.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-5/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Милена Стефанова СимоваСътрудник УЕПП94-М-580/18.11.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-М-615/11.12.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-248/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-98/17.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-19/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мира Пепова ДудевскаГл.експерт25.04.2015Изтегли
94-М-206/11.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-185/29.03.2019
94-М-185/24.03.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-М-218/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-434/14.09.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-М-34/09.02.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-13/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мира Славчева ЙосифоваДърж. експерт94-М-1/30.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Мирослава Славчева ДобриноваМл. експерт04.07.2012Изтегли
94-М-274/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-255/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-275/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-183/26.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Сътрудник по УЕПП94-М-97/15.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-М-112/21.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
94-М-2/01.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Миряна Александрова ДрагомироваГл. експерт01.09.2010
02.06.2015
19.06.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-М-264/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-М-286/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-М-229/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-М-279/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-М-218/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-М-6/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване