имена, започващи с буква Г

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Г)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Габриела Йорданова Христова
Габриела Йорданова Христова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-3/21.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-5/26.02.2024 г.
Галина Дочева Въловска
Галина Дочева Въловска, старши юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-14/29.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-15/28.03.2024 г.
Галина Костадинова Макавейска
Галина Костадинова Макавейска, ст. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-7/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-6/07.03.2024 г.
Галина Николаева Георгиева
Галина Николаева Георгиева, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-4/22.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-1/06.02.2024 г.
Галина Огнянова Целова
Галина Огнянова Целова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-10/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-8/13.03.2024 г.
Галина Петкова Шаренкова
Галина Петкова Шаренкова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-1/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-3/20.02.2024 г.
Галина Стефанова Милушева
Галина Стефанова Милушева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-6/07.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-7/11.03.2024 г.
Георги Василев Ковачки
Георги Василев Ковачки, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-2/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-2/15.02.2024 г.
Георги Иванов Косев
Георги Иванов Косев, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 - №94-Г-11/24.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-12/25.03.2024 г.
Георги Христов Докузанов
Георги Христов Докузанов, системен администратор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-12/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-16/29.03.2024 г.
Гергана Александрова Вълкова
Гергана Александрова Вълкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-8/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-10/18.03.2024 г.
Гергана Здравкова Колева
Гергана Здравкова Колева, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-14/28.03.2024 г.
Гергана Иванова Каукова
Гергана Иванова Каукова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-9/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-9/13.03.2024 г.
Гергана Михайлова Александрова
Гергана Михайлова Александрова, юрисконсулт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Г-13/29.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Г-13/28.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Габриела Йорданова ХристоваМл. експерт01.11.2013
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт94-Г-66/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-46/24.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-61/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-63/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Г-4/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Габриела Русланова ЙомоваГл. сътрудник УЕПП94-Г-109/02.08.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-113/09.08.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-3/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Галина Дочева ВъловскаСт. юрисконсулт94-Г-48/18.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-50/18.03.2022по чл.35, ал.1, т.3
94-Г-1/04.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-2/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.3
Галина Костадинова МакавейскаГл. експерт01.08.2014
01.08.2016
30.08.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Г-76/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-133/07.12.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Г-63/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-59/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-67/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-6/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ст. сътрудник УЕПП94-Г-16/09.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
Галина Николаева ГеоргиеваГл. сътрудник01.06.2012Изтегли
94-Г-60/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/03.07.2018Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-48/19.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-5/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Галина Огнянова ЦеловаМл. експерт04.07.2012Изтегли
94-Г-68/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-48/25.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-56/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-66/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-10/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Галина Петкова ШаренковаДър. експерт94-00-138/20.06.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-00-153/24.2022по чл.35, ал.1, т.2
Галина Стефанова МилушеваСт. експерт94-Г-62/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Г-61/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-58/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-65/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-8/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Георги Василев КовачкиМл. експерт17.05.2012Изтегли
Гл. експерт94-Г-48/21.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-65/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-39/12.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Г-39/01.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-14/28.01.2022по чл.35, ал.1, т.2
Георги Иванов КосевМл. експерт94-Г-15/16.05.2022по чл.35, ал.1, т.1
91-М-342/07.06.2022по чл.35, ал.1, т.2
Георги Христова ДокузановСистемен адм.94-Г-14/13.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Александрова ВълковаМл. експерт28.01.2009Изтегли
Ст. експерт94-Г-55/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-51/30.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-49/29.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Г-50/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-7/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Иванова КауковаГл. експерт04.07.2012
14.03.2016
Изтегли
Изтегли
94-Г-73/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-52/02.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-64/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-61/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-9/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване