Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Основна секция

Инвестицията има за цел да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове. Инвестицията се основава на реформа 1 (К3.Р1): Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми.

Общият максимален бюджет на инвестиция К3.И1 възлиза на 216,5 млн. лв. от МВУ, от които 212 500 000 лв. са предназначени за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на допустими кандидати.

Максимален размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 млн. лв. без ДДС.

Инвестицията ще се финансира под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за цялостно или частично изграждане на нови или довършване/разширяване/обновяване/реконструкция на съществуващи елементи на техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и иновативна (научноизследователска) инфраструктура в индустриалните райони (зони), паркове и подобни (сходни) територии.

Проектът на Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на инвестицията ще бъдат публикувани за обществено обсъждане до края на настоящата година.

Функционалността е в процес на разработка

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване